Dans for alle - markedsføringskampagne | Eksamensprojekt | Kom/It C

  • HTX 1. år
  • Kommunikation/It C
  • 10
  • 20
  • 4222
  • PDF

Dans for alle - markedsføringskampagne | Eksamensprojekt | Kom/It C

Dette eksamensprojekt bygger på problemet om at unge danskere ikke dyrker nok motion. Opgavens formål er at lave en markedsføringskampagne, der skal få unge til at begynde at gå til dans.

Opgaven er opbygget på en brochure, hvor der bliver taget fat om det samfundsfaglige, og nogle forskellige analysemetoder.

Problemformulering
- Hvordan kan man lave en markedsføringskampagne, der kan få flere unge til at starte til dans i Dansekapellet.
• Hvordan har de unge det med medier?
• Hvilken afsender ville være oplagt til denne kampagne?
• Hvilke medier, informationskanaler og virkemidler passer til målgruppen?
• Hvilket medieprodukt ville være oplagt at anvende for kampagnen?

Elevens kommentar

Der kunne tilføjes nogle flere billeder, og teori.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Basismodel for en informationskampagne 3
Analysefase 3
Situationsvurdering 3
Målgruppe 5
Minerva-modellen 5
Gallups kompasset 6
Målgruppe skema 7
Afsender 8
Målsætning 8
Hvorfor dans? 8
Strategifase 9
Udformning 10
Produktionsproces 11
Idé proces 11
Fotografering 11
Billede redigering 12
Kommunikationsmodellen 13
Test af produkt 15
Ros 15
Ris 15
Forbedringsforslag 15
Konklusion 16
Bilag 17
Bilag 1 - Flowchartet 17
Billede nr. 1 17
Billede nr. 2 18
Billede nr. 3 18
Bilag 2 19
Idéer 19
Tidsplan 20
Bibliografi 21

Uddrag

Indledning
Vi står overfor problemet om, at alt for få mennesker får dyrket nok motion i deres hverdag.
Som vi ved, er fitnesscentre og diverse sportsklubber begyndt at blive et stort hit i alle aldre. Dog viser en undersøgelse foretaget af Sundhedsstyrelsen, at 15,7 % af Danmarks befolkning stadigvæk er stillesiddende. Undersøgelsen er baseret på et spørgeskema, hvor forskellige aldersgrupper er blevet adspurgt, og gennemsnittet for disse er resulteret i de 15,7 % . En anden global undersøgelse fra 2012 fortæller, at omkring en ud af tre af den voksne befolkning globalt set ikke får nok motion. Ud fra disse tal og hvad jeg ser i det virkelige liv, tror jeg på ingen måde at dette tal har været faldende siden 2012. Dét at finde en løsning til at få folk til at dyrke motion, kan være en svær nød at knække, da det er så omfattende et problem. Sundheden i et menneskes liv er meget vigtigt, da der er en stor del af befolkningen, som ender med nogle livsstilssygdomme, da de ikke får motioneret rigtigt. Et andet problem er, at der alene i Danmark er 320.000 som har diabetes, dette koster samfundet 31.5 milliarder kroner hvert eneste år. En af grundene til at jeg har valgt at beskæftige mig med emnet ”sport for alle” er, at alle disse tal som viser, at vi har et seriøst problem at gøre op med. Af underemne har jeg valgt a) ”lav et kommunikationsprodukt der kan anvendes af sportsklubben eller fitnesscentret”. Udover at det er et kæmpe samfundsfagligt problem, er det også et interessant emne for mig. Som mit underemne har jeg valgt at arbejde med en sportsklub kaldet ”Dansekapellet”, da jeg selv er underviser i dans i sportsklubben, og kender meget til den. Jeg har også selv haft erfaring med at mit liv blev vendt på hovedet – positivt - da jeg stødte på dansen.
Ud fra det valgte emne vil jeg, kunne frembringe et godt kommunikationsprodukt og en veldokumenteret rapport. Jeg mener, at det er et rigtigt stort problem, som ikke bør gemmes væk, men derimod bekæmpes.

Situationsvurdering
Ny forskning viser, at fysisk inaktivitet hvert år dræber fem millioner af mennesker, hvilket svarer til antallet af mennesker, der dør af rygning hvert år. Bliver der ikke gjort noget ved denne negative tendens, vil Danmark få økonomiske og sundhedsmæssige konsekvenser i fremtiden. Dette i form af statslig betaling af medicin, operationer samt pleje af sygdomme opstået på baggrund af den usunde livsstil.
Den negative tendens ses også hos ungdommen, som næsten ikke er aktive andre steder end på de sociale medier, samtidigt med at de dyrker usunde kostvaner, som munder ud i, at en stor del af dem enten er overvægtige, eller lever i en usund krop.
Selvom motion er vigtigt igennem hele livet, er det særligt vigtigt i barndommen, da det er i denne periode af vores liv, de gode vaner bliver dannet. Et barns selvværd vil påvirke barnet både psykisk og fysisk. Flere og flere undersøgelser indikerer, at unge der er fysisk aktive i deres fritid, udvikler en bedre selvtillid senere i livet, samtidigt med at disse unge får en bedre indlæringsevne, da indlæringscentret i hjernen hippocampus vokser. Det er derfor et stort problem, at undersøgelserne viser, at kun ca. 40 % af de unge drenge får dyrket nok motion, mens den for piger er helt nede på 30 %... Køb adgang for at læse mere

Dans for alle - markedsføringskampagne | Eksamensprojekt | Kom/It C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.