Oversigt over centrale begreber i sociologi på c-niveau

 • STX 1.g
 • Samfundsfag C
 • Ingen givet
 • 3
 • 899
 • Word2003

Noter: Oversigt over centrale begreber i sociologi på c-niveau

Noterne giver en oversigt over centrale begreber indenfor sociologi på c-niveau. Oversigten består af en række kernebegreber, som der gives en definition og et eksempel på.

Det drejer sig fx om social orden, social differentiering, social klasse, socialgrupper, social arv, marginalisering, kapital, felter, habitus, m.m.

Uddrag

Social orden.
Sammenfald i de normer og værdier der er i samfundet, hvilket skaber orden via den sociale integration. Altså en sammenhængskraft, som samler samfundet.

Social klasse.
Definition: Hierarkiske forskelle ml. grupper i samfundet. (social lagdeling)
Eksempel: Overklassen i DK bestemmer meget, mens underklassen ikke bestemmer noget som helst.

Socialisering.
Internalisering (tilegnelse eller overtagelse) af samfundets normer og værdier – hvilket danner individets personlighed og øger den sociale orden.

Habitus.
Individet udvikler over tid nogle erkendelsesmæssige orienteringer og handlingsstrategier – bevidste/ubevidste. Har til opgave at systematisere og kategorisere vores perceptioner... Køb adgang for at læse mere

Oversigt over centrale begreber i sociologi på c-niveau

[28]
Bedømmelser
 • 22-05-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  Der er slet ikke særlig mange begreber! Men kan så se der i toppen står "1. år", det kunne måske have været rart, hvis det var angivet, at det var C-niveau - for det er altså at se ud fra begreberne!!
 • 15-06-2010
  Centrale begreber i sociologi Skematisk oversigt over centrale begreber inden for emnet "sociologi"
 • 11-06-2017
  Godt struktureret, men dog en del ringe forklaringer
 • 02-06-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Virkelig sølle - ikke A-niveau stof i hvert fald