Caseopgave 2A-2G fra kapitel 2 i Erhvervsret C - Juraens Grundregler

  • HHX 2. år
  • Erhvervsret C
  • 7
  • 10
  • 1599
  • PDF

Caseopgave 2A-2G fra kapitel 2 i Erhvervsret C - Juraens Grundregler

Denne opgave svarer på caseopgaver fra kapitel 2 i "Erhvervsret C - Juraens Grundregler" af Ulla Rosenkjær og Anne Lind Gleerup om erstatningsbetingelser.

Indhold

2A - Hvem er skadevolder, og er der culpa? Begrund svaret.
2B - Har Benny udvist culpa? Hvis ja, hvilken?
2C - Hvem kan Maren rejse krav mod?
2D - Er Peter ansvarlig for de forskellige skader
2E - Tag stilling til de rejste krav og til hvem, der i givet fald skal betale.
2F - Tag stilling til de nævnte erstatningskrav og kommenter derefter betydningen af, at Kim har en indboforsikring.
2G - Lav en redegørelse over de erstatningsretlige problemer i opgaven.

Uddrag

2D - Er Peter ansvarlig for de forskellige skader
Svar:

• Den yngre dames død:
1. Der er at snakke om erstatningsgrundlaget: Culpa – man kan både argumentere for 
hændeligt uheld og simpel uagtsomhed (han skulle have haft styr på sin hund)
2. Der kan godt opgøres et tab opgjort i penge ved denne personskade
3. Der er ligeledes også et årsagssammenhæng dk-237624-10614757
4. Der er dog ikke påregnelighed
Dvs. ingen erstatning, da denne skade
ikke kan opfyldes alle de fire erstatningsbetingelser.


• Den lille drengs skade:
1. Der er at snakke om erstatningsgrundlaget: Culpa – simpel uagtsomhed, da han godt kunne 
forudse dette
2. Der er lidt et tab af skader på ansigtet og tænder (personskade), der kan opgøres i penge... Køb adgang for at læse mere

Caseopgave 2A-2G fra kapitel 2 i Erhvervsret C - Juraens Grundregler

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.