16a, 17a, 17b, 18a, 18b, 18d og 18e | Pantformer | Erhvervsret C - Juraens Grundregler

  • HHX 3. år
  • Erhvervsret C
  • Godkendt
  • 2
  • 399
  • PDF

16a, 17a, 17b, 18a, 18b, 18d og 18e | Pantformer | Erhvervsret C - Juraens Grundregler

Her finder du en besvarelse af en række opgaver fra bogen "Erhvervsret C - Juraens Grundregler" af Anne Lind Gleerup og Ulla Rosenkjær. Opgaverne findes i kapitlerne 16-18, som vedrører emnerne 'pant og sikringsakter', 'pant i løsøre og tilgodehavende' samt 'pant i fast ejendom'.

Der besvares følgende opgaver: 16a, 17a, 17b, 18a, 18b, 18d og 18e.

Indhold

Opgave 16a - Hvad skal sparekassen gøre for at sikre sin panteret over aktiverne?
Opgave 17a - Hvordan er Madsen stillet, når der efter 25 dage stadig ikke er kommet penge fra Fru Hilton?
Opgave 17b - Redegør for sikringsakter og for hvad der sker, hvis Jan stadig ikke betaler
Opgave 18a - Hvordan er parternes prioritetsstilling? Hvordan vil prioritetsstillingen være, hvis det er Jasmine, der efter mødet til dans skynder sig at få indleveret sit pantebrev til tinglysning og derved får tinglyst først?
Opgave 18b - Fru Brodersen protesterer kraftigt og siger, at Hr. Larsen straks skal lade være med at fjerne effekterne, da de alle er omfattet af kreditforeningens pant. Men Hr. Larsen er uenig og fortsætter. Fru Brodersen får fat i en foged. Hvad siger han? Begrund svaret.
Opgave 18d - Redegør for alle panteretlige spørgsmål i forbindelse med sagen!
Opgave 18e - Giv et begrundet forslag til advokatens svar til Harry.

Uddrag

Opgave 16a
For at sparekassen kan sikre sin panteret over aktiverne, skal der oprettes et pantebrev (eller et lånedokument og en pantsætningserklæring) f.eks. mellem bank og låntager. Udover det kan der også stiftes retspants - ved udlæg foretaget i fogedretten. En kreditor, der får foretaget udlæg, opnår således sikkerhed -pant - i det aktiv, der er gjort udlæg i.

Opgave 17a
Kreditor – Madsen
Debitor – Frau Hilton
Underpant: Pantsætter bevarer rådigheden over der pantsatte

Tinglysning (underpant i løsøre): Sikringsakten ved fast ejendom... Køb adgang for at læse mere

16a, 17a, 17b, 18a, 18b, 18d og 18e | Pantformer | Erhvervsret C - Juraens Grundregler

[1]
Bedømmelser
  • 02-04-2017
    Meget kortfattige besvarelser.