Boligformer i 1960'erne - DHO i Historie og Dansk

  • STX 1.g
  • DHO
  • 10
  • 14
  • 3858
  • PDF

Boligformer i 1960'erne - DHO i Historie og Dansk

Opgaven er en DHO i historie og dansk om boligformer i 1960'erne.

Der redegøres for det økonomiske boom i 1960'erne, og hvilken indflydelse det fik på forholdet mellem land og by og boligforholdene.

Tre tekster fra perioden, der på forskellig vis kommenterer de nye boligformer, analyseres:
- Leif Panduros novelle "Uro i forstæderne".
- Anders Bodelsens novelle "Signalet".
- Peter Bellis sangtekst "Bliv væk fra vort kvarter".

Til sidst diskuteres det, hvilken indflydelse de nye boligformer har på danskernes livskvalitet og på samfundet generelt.

Studienets kommentar

Flot DHO, der især redegør rigtig godt. Der savnes dog flere citater fra teksterne i den danskfaglige del og en kildekritisk dimension i historiedelen. Konklusionen bør desuden knytte fundene fra de to fag mere sammen.

Indhold

Indledning
1 - Redegørelse
1.1 - Form follows function
1.2 - Hvert barn sit frugttræ – hvert hus sin have
1.3 - Betonskoven skyder op
1.4 - Danskerne skal Bo Bedre
1.5 Delkonklusion
2 - Historisk analyse
2.1 - Danskerne flytter
2.2 – Byerne vokser
2.3 – Delkonklusion
3 – Vurdering af konsekvenserne
3.1 - Kunstnernes billede af det nye Danmark
3.2 - Uro i forstæderne er ikke tilladt
3.3 - Er der nogen derude?
3.4 - Forkærlighed for charme og det kendte
3.5 – Danskernes egen mening
3.5 – Delkonklussion
4 – Konklusion
Kildefortegnelse
Primære kilder
Sekundære kilder

Uddrag

Jeg vil i min redegørelse fortælle om de nye boligformer, betonboligblokke og parcelhuse, og om den nye luksus i form af bl.a. husholdningsapparater, de teknologiske fremskridt medførte.
Dernæst vil jeg analysere, hvordan udviklingen i boliger blev påvirket af, at der skete en ændring i af fordelingen af danskere, der arbejder i landbrug og i industri.
Til slut vil jeg diskutere fordele og ulemper ved de nye boligformer med henblik på at vurdere, hvorvidt udviklingen i perioden overordnet set havde en positiv eller en negativ effekt. Desuden vil jeg se på, hvordan udviklingen påvirkede det enkelte individ og dennes forhold til fællesskabet.
Jeg vil til dette bl.a. se på forskellige forfatteres/kunstneres syn på udviklingen og her tage udgangspunkt i Leif Panduros novelle Uro i forstæderne, Anders Bodelsens Signalet og Peter Bellis tekst Bliv væk fra vort kvarter... Køb adgang for at læse mere

Boligformer i 1960'erne - DHO i Historie og Dansk

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.