DHO om industrialiseringen i Danmark 1870-1900

  • STX 1.g
  • DHO
  • 12
  • 13
  • 3247
  • PDF

DHO om industrialiseringen i Danmark 1870-1900

Her finder du en DHO (Dansk-historieopgave) om industrialiseringen i Danmark i 1870-1900. Opgaven tager udgangspunkt i et uddrag af Pelle Erobreren af Martin Andersen Nexø og Christian Christensens erindringer om fattigdom i 1887.

Opgaveformulering
Redegør for arbejderklassens arbejdsforhold under industrialiseringen i perioden 1870- 1900. Foretag en kildekritisk analyse af Christian Christensens Barndomserindringer om fattigdom i 1887 med fokus på beskrivelsen af arbejdsforholdene. Foretag en analyse og fortolkning af uddraget ”Læreaar” afsnit XIII af romanen Pelle erobreren (1906) af Martin Andersen Nexø. Vurder hvilken betydning industrialiseringen havde for arbejderklassens levevilkår, og hvordan det blev skildret i litteraturen.

Studienets kommentar

Se også DHO-Bogen, hvor du finder hjælp til alle faser af at skrive din egen DHO.

Du kan også få hjælp til at forstå industrialiseringen i vores kompendium om emnet, hvor du blandt andet kan læse en gennemgang af Christian Christensens erindringer om fattigdom.

Indhold

Indledning 3
Redegørelse 3
Analyse 4
Analyse af afsnit XIII i ”Pelle Erobreren - Læreaar” 4
Analyse af Christian Christensens barndomserindringer 6
Vurdering 8
Konklusion 9
Litteraturliste 11

Uddrag

Indledning
Slutningen af 1800-tallet var en periode med mange forandringer i Danmark. I byerne spirede industrien med nye produktionsmåder, og mange så sig nødsagede til at flytte fra landet til byerne for at søge lykken der og få et arbejde. På lang sigt har industrialiseringen forbedret de generelle levevilkår i Danmark, men i den tidligere industrialisering gik det hårdt ud over arbejderfamilierne. Arbejdsløsheden var stor, og for overhovedet at få mad på bordet måtte også børnene i arbejderfamilierne bidrage.
I denne opgave vil jeg først redegøre for arbejderklassens arbejdsforhold under industrialiseringen i perioden 1870-1900. Jeg vil lave en analyse og fortolkning af kapitel XIII i ”Pelle Erobreren - Læreaar” af Martin Andersen Nexø fra 1907. Derefter vil jeg lave en kildekritisk analyse af barndomserindringer fra Christian Christensen. Til sidst vil jeg vurdere, hvilken betydning industrialiseringen havde for arbejderklassens levevilkår, og hvordan det blev skildret i litteraturen.

Redegørelse
I det følgende afsnit vil jeg redegøre for arbejderklassens forhold under industrialiseringen. Danmark havde ikke selv råstoffer som kul og jern, så mange mente ikke, at Danmark kunne konkurrere med de store industrinationer og derfor skulle satse på noget andet. Derfor kom industrialiseringen sent sammenlignet med fx England. Den begyndte med dampmaskinens indførelse i 1840'erne. I 1870'erne og 1880'erne flyttede mange fra landet til København. Befolkningstallet voksede, men der var pga. ny teknologi ikke brug for så mange hænder i landbruget. Landarbejderne søgte arbejde på fabrikkerne i byen, men der var stor arbejdsløshed og fattigdom i byens arbejderkvarterer. Der var højkonjunktur frem til 1877, men da beskæftigelsen gik nedad, var der i nogle fag en arbejdsløshed på 40-60 %. Konjunkturerne vendte igen i 1880, og i 80'erne blev de forskellige fag samlet i faglige organisationer. I København var der stor opbakning til fagforeningerne, og den store opbakning betød, at der kunne laves effektive strejker. Næsten alle strejkerne førte til lønstigninger, og fra slutningen af 1880'erne blev arbejdernes lønninger højere end varepriserne. Kampen for en kortere arbejdsdag blev imidlertid længere.

En arbejdsdag var omkring 11 timer lang, og man arbejdede fra mandag til lørdag. Med nye fremstillingsformer var arbejdsopgaverne mere ensformige end tidligere. De arbejdere, der kom fra landet, var vant til en variation i arbejdet i løbet af dagen og året, men i industrien var arbejdet styret af maskinernes tempo og strenge krav om, hvor meget der skulle fremstilles. Desuden foregik arbejdet ved støjende maskiner. I forhold til arbejde på landet var arbejde i industrien både farligt og usundt pga. dårlige sikkerhedsforanstaltninger ved maskinerne og usundt indeklima. Da lønnen var lav, fik... Køb adgang for at læse mere

DHO om industrialiseringen i Danmark 1870-1900

[1]
Bedømmelser
  • 15-05-2022
    Givet af 1.g'er på STX