60'ernes musik og ungdomsoprøret | DHO

  • STX 1.g
  • DHO
  • 7
  • 11
  • 3791
  • PDF

60'ernes musik og ungdomsoprøret | DHO

Denne DHO omhandler 60'ernes musik og ungdomsoprøret i samme periode. Opgaven undersøger særligt, hvilken sammenhæng der er mellem samfundsudviklingen i 60'erne og den ungdomskultur, der bl.a. kom til udtryk gennem musikken.

Problemformulering:
Der ønskes en redegørelse for ungdomsoprørets udvikling i 60'erne med særligt fokus på musikkens rolle. Dernæst ønskes en analyse af udvalgte tekster og musik af Bob Dylan, ”the masters of war”, og Steppeulvene, ”kun for forrykte”. Ligeledes ønskes en gennemgang af artiklen ”de langhårede lømler” med vægt på tekstens samfundskritik. Der ønskes til slut en perspektivering til Bob Dylans og Steppeulvenes senere udvikling.

Elevens kommentar

Der følger ikke en forside med.

Indhold

1. Indledning og problemformulering 2
2. Redegørelse for udviklingen i samfundet og i ungdomskulturen
2.1 Den samfundsmæssige udvikling 3
2.2 Ungdomsoprøret 4
3. Analyse
4. 1 Analyse af Bob Dylans ”Masters of War” 6
4. 2 Analyse af Stepppeulvenes ”Kun for Forrykte” 8
4. Kildekritisk gennemgang af teksten ”Langhårede Lømler” 9
5. Konklusion og perspektivering (hvad blev der af grupperne) 10
6. Litteraturliste 11

Uddrag

1960'erne var en tidsperiode, hvor enorme forandringer fandt sted, og anderledes holdninger kom til udtryk. Samfundet ændrede sig, ungdommen ændrede sig, samfundet ændrede ungdommen og ungdommen ændrede samfundet. En helt ny kultur banede sig vej, og det var i høj grad ungdommens møde med det borgerlige, kapitalistiske samfund, der var begyndelse på denne kultur. Store oprør som hippiebevægelsen, studenteroprøret og ungdomsoprøret fandt alle tre sted i tresserne. Samtidig skete der store ændringer på den musikalske front. Rockmusikken slog igennem med navne som de engelsksprogede Beatles, Bob Dylan og mange flere – hvoraf danske musikere såsom Steppeulvene og Young Flowers lod sig inspirere.
De unge protesterede imod forældregenerationens traditionelle og materialistiske tankegang. Derfor gjorde ungdommen oprør og levede det frie liv uden regler og rammer. De udtrykte sig meget gennem beklædning og musikstil. Udover protesterne mod ældre generationer forekom der også store protester fra ungdommen mod atomvåben og Vietnamkrigen. Samlet set kan man sige, at der var tale om et oprør fra ungdommens side mod de markante autoriteter – USA, det borgerlige samfund og dets kultur og forældregenerationen... Køb adgang for at læse mere

60'ernes musik og ungdomsoprøret | DHO

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til 60'ernes musik og ungdomsoprøret | DHO.