Abort og konnotationer | Diskursanalyse

  • HHX 3. år
  • Dansk A
  • 10
  • 4
  • 1376
  • PDF

Abort og konnotationer | Diskursanalyse

Diskursanalyse med hovedfokus på ordene konnotationer, med henblik på, at klargøre og fastlægge diskursen, samt relevante analyseemner i artiklen "Samfundsetikken udhules. Abort er blot et behageligt alternativt ord for drab" af Ketty Dahl bragt på hjemmesiden http://www.etik.dk den 28. maj 2013.

Uddrag

I følgende opgave vil jeg gå i en dybdegående diskursanalyse, med henblik på, at klargøre og fastlægge diskursen, samt relevante analyseemner i teksten: ”Samfundsetikken udhules. Abort er blot et behageligt alternativt ord for drab”.

En af de centrale punkter i en diskursanalyse er konnotationer, altså ords medbetydninger. Disse er med til, at betone de konkrete ord og udtrykke tekstens diskurs som helhed. Vi forholder os i denne tekst til en lang række betonede ord, hvoraf jeg vil prøve, at fastlægge disses konnotationer, eller medbetydninger om man vil. Det første ord der skal redegøres for er ordet ”abort”. Selve begrebet abort er meget omdiskuteret; til dels i artiklen, men også rundt i danskernes hjem. Det første der falder en ind, når man hører det så omdiskuterede begreb er død. Dog er dette en medbetydning vi ikke ønsker, at forholde os direkte til og derfor forsøger at undgå.

Hernæst har vi en lang række ord, som til dels lægger sig op ad hinanden. Ordene er oplistet herefter: ”Abort, fosterfordrivelse, fosterdrab, børnebegrænsning, svangerskabsafbrydelse”. Alle ordene er negativt ladede og er endnu en måde, hvorpå der afviges fra den reelle betydning; død. Der findes også flere ord, som konnoterer med ovenstående synonymer b.la. fjernelse, drab, tvinge. Disse ord forsøger, at lægge en smule skjul på det konkrete, med undtagelse af ordet ”forsterdrab”, som direkte benytter ordet og ikke afviger fra handlingen. Som det sidste ord har vi ”familieplanlægning”. Altså et ord, som i høj grad afviger fra faktum, men derimod har konnotationer som: rettidigt, ønskebarn, koordination. Der er altså her tale om et mere overfladisk ord, som afspejler fokus på livsmæssig placering, karrierer etc..

I enhver diskursanalyse gælder det om, at finde frem til et nodalpunkt, som der... Køb adgang for at læse mere

Abort og konnotationer | Diskursanalyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.