Diskursanalyse af dokumentaren "Web Junkie"

  • HHX 2. år
  • Dansk A
  • 10
  • 5
  • 1990
  • PDF

Dokumentaranalyse: Diskursanalyse af dokumentaren "Web Junkie"

Diskursanalyse af dokumentarfilmen "Web Junkie" af Hilla Medalia og Shosh Shlam fra 2013.

I analysen bliver der set på positive og negative konnotationer og ækvivalenskæder. Den indeholder også appelformernes brug i dokumentaren og en samlet vurdering af, om vi ville kunne benytte samme strategi som i dokumentaren.

Elevens kommentar

Vær opmærksom på enkelte stavefejl.

Uddrag

Jeg vil foretage en diskursiv analyse af ”Webjunkie”. ”Webjunkie” er en dokumentar fra 2013, som handler om internetafhængige unge i Kina, og om hvordan de kan behandles. Dokumentaren foregår i Daxing, som er en forstad til Beijing. Det er et rehabiliteringscenter, som både er et slags hospital og skole. Centeret er tilknyttet militærhospitalet i Beijing. Hvert barn har sin egen terapeut. De unge kommer ikke frivilligt. De bliver enten narret af deres forældre eller bedøvet. Opholdet varer i mindst tre måneder, afhængigt af den unges opførsel. I analysen vil jeg beskrive og analysere de to nodalpunkter, som er internetafhængighed og behandlingen af internetafhængighed. Her kommer jeg ind på konnotationer og ækvivalenskæder samt analysering af appelformerne. Jeg vil også foretage en diskussion omkring internetafhængighedens problem i DK, og om den kinesiske behandlingsform for internetafhængighed også ville kunne anvendes i DK. Til sidst vil jeg slutte af med en konklusion.

Dokumentaren foregår i Kina. Fortælleren i dokumentaren udtaler: “Kina har som det første land erklæret internetafhængighed for en sygdom. Man regner det for den største sundhedstrussel mod teenagere”. Det vil sige, at internetafhængigheden i Kina er et rigtigt stort problem, og derfor er det blevet erklæret for en sygdom. De unge bruger ofte rigtig mange timer foran computeren, og det mindsker det sociale liv. Derfor er det en sundhedstrussel mod de unge. De har brug for at få kontakt til omverdenen. De unge burde få nogle rigtige venner. Dog mener de selv, at deres online-venner er helt rigtige. En af drengene, ved navn Hacker, udtaler, at han synes virkeligheden er for falsk, så derfor har han kun venner online. Nu hvor internetafhængigheden er erklæret som en sygdom, er der også en behandling tilknyttet sygdommen. Behandling går ud på, at de unge kinesiske børn skal opholde sig på et rehabiliteringscenteret. Behandlingen fungerer som et hospital og en skole. De unge har undervisningstimer, pligter og indtager medicin dagligt. Hvis ikke de gør, hvad der bliver sagt, får det konsekvenser. En af konsekvenserne kan være isolation. Drengen Hope fra dokumentaren prøvede at flygte, så han fik denne konsekvens. Han skulle være isoleret i ....... Køb adgang for at læse mere

Diskursanalyse af dokumentaren "Web Junkie"

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Diskursanalyse af dokumentaren "Web Junkie".