Virksomhedsanalyse af Carlsberg | 2008

 • HHX 3. år
 • Afsætning A
 • 12
 • 16
 • 4461
 • PDF

Virksomhedsanalyse af Carlsberg | 2008

Virksomhedsanalyse af Carlsberg lavet i november 2008.

1. Analyse af Carlsberg - Omverdensmodellen, SWOT, Værdikæde, Bostonmodellen, Brancheanalyse (Porter) - 9 sider
2. Ansoffs vækststrategorier - 1 side
3. Eksportmotiver - 1 side
4. Vurdering af Carlsbergs position på det internationale marked - 1 side
5. Analyse af Carlsbergs produkt og produktudvikling 4 sider

Uddrag

1.
For at kunne analysere virksomheden, og forstå hvorfor virksomheden ser ud, som den gør, er det vigtigt at se på de forhold i Carlsbergs omverden, som har påvirket virksomheden. Til det er omverdensmodellen et analyseredskab, der kan bruges. I nedenstående model har jeg illustreret de forhold, som påvirker Carlsberg i henholdsvis den afhængige og den uafhængige omverden.

Den uafhængige omverden

Demografi
Demografien spiller selvfølgelig en rolle for Carlsberg. Befolkningsstørrelsen og alderssammensætningen er faktorer, der afgør, hvor stor en potentiel kundegruppe Carlsberg har og dermed, hvor meget de har mulighed for at afsætte. Jo flere mennesker, der er at sælge til, jo bedre indtjening kan Carlsberg få. Alderssammensætningen afgør, hvor stor en del af befolkningen, der befinder sig i målgruppen, og hvor stor en del der overhovedet er i stand til at købe produktet – i hvert fald i Danmark, hvor grænsen er 16 år. Desuden er det jo ikke børn i nogen lande, som drikker øl – går jeg ud fra.
Økonomi
Landendes økonomier har betydning for, dels hvor meget Carlsberg kan tillade sig at tage for deres produkter, men også for i hvor høj grad befolkningen har en efterspørgsel efter produkterne.
Hvis økonomien er dårlig, vil det gå ned i salget, eftersom befolkningen ikke vil føle, de har råd, hvorimod hvis det går godt for økonomien er folk mere villige til at betale og går mere ud ... Køb adgang for at læse mere

Virksomhedsanalyse af Carlsberg | 2008

[46]
Bedømmelser
 • 07-04-2011
  Givet af HHX-elev på 1. år
  jeg syntes det er en rigtig god opgave. Den er velformuleret og indeholder gode argumenter. Jeg fandt i hvert fald lige hvad jeg skulle bruge, rigtig god inspiration.
 • 25-08-2010
  opgaven er bare over-all ikke uddybende, personlig note i bunden af opgaven, skulle have været fjernet
 • 19-12-2015
  Det er en god opgave.
 • 22-11-2013
  goddddddddddddddddddddd