Regnskabsanalyse af Carlsberg 2008-2010

  • HHX 2. år
  • Virksomhedsøkonomi A
  • 12
  • 7
  • 1937
  • PDF

Regnskabsanalyse af Carlsberg 2008-2010

Opgaven indeholder en regnskabsanalyse af Carlsberg (2008-2010) med fokus på både rentabiliteten, soliditets- og likviditetsgraden samt pengestrømsopgørelsen.

Lærers kommentar

"Rigtig fin opgave, med mange gode elementer."

Indhold

Rentabilitetanalyse
Gældsrenten
Egenkapitalens forrentning
Analyse af indtjeningsevnen
Overskudsgraden
Delanalyse af omkostninger
Nettoomsætning
Analyse af virksomhedens soliditetsgrad
Analyse af virksomhedens likviditetsgrad
Analyse af pengestrømsopgørelse (tal er angivet i mio. kr)

Uddrag

1.1 Rentabilitetanalyse
Overordnet ser de seneste år økonomiske udviklinger i Carlsberg Group fornuftig ud. Virksomhedens afkastningsgrad, altså forrentningen af den investerede kapital, set i forhold til markedsrenten på 3-4 % (plus et risikotillæg), ligger på et tilfredsstillende niveau. I hele den treårige periode har afkastningsgraden ligget over markedsrenten, og ender i 2010 på 8,0%. Afkastningsgraden er steget fra 7,5 % til 8,0 % svarende til en stigning på 6,7%.
Årsagen til udviklingen i afkastningsgraden skal findes i en forbedret indtjeningsevne, da denne er steget fra 21,3 % til 22,5 % - svarende til en stigning på 5,6 %. Aktivernes omsætningshastighed, altså virksomhedens kapitaltilpasningsevne er i analyseperioden faldet fra 0,59 g til 0,43 g, svarende til et fald på 27,1 %.
Gældsrenten
Gældsrenten altså den gennemsnitlige forrentning af gælden er igennem analyseperioden faldet fra 7,1 % til 4,3 % svarende til et fald på 39.4 %, har haft en positiv indvirkning på egenkapitalen, da afkastningsgraden gennem meget af perioden har ligget over gældsrenten. Dette betyder, at Carlsberg Group har tjent på at arbejde med gæld. Effekten afhænger jo selvfølgelig af virksomhedens gældssætning i forhold til egenkapitalen, altså det vi kalder gearingen. Da virksomheden har tjent meget på at arbejde med gæld ville det være positivt med en høj gearing - men gearingen er gennem analyseperioden faldet fra 1,36 til 1,07 svarende til et fald på 94,9 %. Da gearingen er faldet reduceres effekten på egenkapitalens forrentning af, at Carlsberg tjener på at arbejde med gæld... Køb adgang for at læse mere

Regnskabsanalyse af Carlsberg 2008-2010

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.