AT synopsis om urbanisering

 • STX 3.g
 • AT (Dansk A, Samfundsfag A)
 • Ingen givet
 • 5
 • 974
 • PDF

AT synopsis om urbanisering

AT synopsis i Dansk A og Samfundsfag A om urbanisering.

Problemformulering

”Hvilken betydning havde Herman Bang for senere journalistik, hvilke teorier havde George Simmel og i hvilket omfang har de haft betydning?. Kan Simmels beskrivelser af et samfund ses i Herman Bangs artikel ”Branden”.

Problemstillinger:

Hvem var George Simmel, og hvilke teorier havde han om menneskets adfærd i en storby?
– Hvem var Herman Bang, og hvordan beskrev han storbyen?
– Kan George Simmels teorier ses i Herman Bangs artikel ”branden”?

Lærers kommentar

Kort og god. Virker perfekt, eftersom du kunne komme med meget nyt til forsvarelses delen

Elevens kommentar

Sig til din lærer, at du regner med at de har læst din synopsis og derfor kun vil forholde dig til dens problemstilling, DVS. kom kun med nye vinkler. Det gav mig 12

Indhold

Indledning:
Problemformulering
Problemstillinger
Delkonklusioner
Hovedkonklusion
Perspektivering/diskussions oplæg
Litteraturliste

Uddrag

Indledning:
Jeg vil med denne synopsis redegøre, analysere og vurdere George Simmels teorier vedrørende urbanisering og forsøge at se dem i en af datidens journalistiske reportager. Jeg vil analysere Herman Bangs ”provins Artister”. Derudover ønsker jeg at karakterisere henholdsvis Herman Bang og George Simmel som personer. Tilslut ønsker jeg, at gennemgå George Simmel og Herman Bangs brug af metoder og belyse hvordan de to personer behandler det samme emne med hver deres
fremgangsmåde.

Materialer:
”hvordan er samfundet muligt?” udvalgte sociologiske skrifter af George Simmel udgivet på Gyldendal forlag.
”klassisk og moderne samfundsteori” udgave 4 af Heine Andersen og Lars Bo Kaspersen udgivet på Hans Reitzels forlag.

Metoder/teorier:
Simmel udvikler sine egen teorier ud fra hvordan han opfatter mennesket og dets reaktion i et samfund. I takt med at Simmel udvikler sine teorier opstiller han nye begreber og benytter dem til at forklare sine teorier. Jeg har derfor taget udgangspunkt i Simmels teorier med intentionen: at tolke og videreformidle dem. Simmel benytter altid en af følgende metoder for sin udvikling af teorier:
1) han tolker på allerede eksisterende fænomener og benytter dem som et grundlag for hans tankestrøm og udvikling af teorier.
2) Han observere og derefter forsøger han at drage en konklusion på hans observation. Dette fører senere til opsætningen af en teori.
Begge arbejdsformer vidner om en sociologisk fremgangsmåde, som tager sit udgangspunkt i den kvalitative metode... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis om urbanisering

[4]
Bedømmelser
 • 15-03-2011
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Det er en rigtig god opgave, den hjalp mig rigtig meget.. :)
 • 27-10-2011
  Meget fin opgave. og god indhold i teksten.
 • 23-05-2012
  Fin opgave - den hjalp mig på vej
 • 21-04-2012
  Givet af 2.g'er på STX
  Super.................