SRP om Unge og Reality TV i Samfundsfag og Dansk

 • STX 3.g
 • SRP (Samfundsfag A, Dansk A)
 • 7
 • 22
 • 6758
 • PDF

SRP om Unge og Reality TV i Samfundsfag og Dansk

Studieretningsprojekt om Unge og Reality TV (med inddragelse af Paradise Hotel), skrevet i samfundsfag A og dansk A.

I opgaven giver jeg en gennemgang af og redegørelse for genren Reality TV, hvorefter jeg, med udgangspunkt i en analyse af et afsnit af Paradise Hotel, diskuterer TV og dets indflydelse på identitetsdannelsen hos unge i det senmoderne samfund (det nuværende).

Opgaveformulering

1. Redegør for genren Reality TV.
2. Analyser et eller flere afsnit af paradise hotel.
3. Diskuter reality tv's inflydelse på unges identitetsdannelse i det senmoderne samfund.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract s. 2
Indholdsfortegnelse s. 3
Indledning s. 4.
Gør rede for Reality-genren s. 5-8
Analyser et eller flere afsnit af Paradise Hotel
med fokus på bl.a. person- og miljøkarakteristik s. 8-14
Diskuter hvorvidt Reality-tv har betydning for unges identitetsdannelse s. 14-20
Konklusion s. 20-21
Litteraturliste s. 22
Bilag 1: Minervamodellen Vedlagt

Uddrag

"Indledning

En ny generation er på vej. Den gå under betegnelsen ”Online-generationen”, og er vokset op med fjernsyn, computer og mobil. De skal nu ud og danne deres identitet i det senmoderne samfund, hvor traditioner og kulturelle normer og værdier er under opbrud, og i konstant forvandling.

Hvor skal de unge så finde fast grund? Det skal de igennem medier, nærmere bestemt i fjernsynet, hvor reality-tv vil hjælpe de unge med at danne deres identitet, definere samfundets normer og værdier, og navigere dem igennem deres selvdannelsesprojekt.

I min opgave beskæftiger jeg mig med mediefænomenet reality-tv, og hvordan den har indflydelse på unge i dag. Emnet vil jeg undersøge i fagene dansk og samfundsfag.

I dansk vil jeg derfor benytte mig af den hermeneutiske spiral, til at opnå forståelse indenfor serien Paradise Hotel, samt give en definition af genren reality. Desuden vil jeg i min analyse bruge Paradise Hotel som empirisk materiale i reality-genren.

I samfundsfag benytter jeg mig af en række teorier, fremsat af sociologer og medieforskere, for at finde ud af hvilken rolle reality-tv har i unges identitetsdannelse og hvor stor dens indflydelse er.

I min første problemstilling vil jeg redegøre for reality-genren, og forklare hvad der definerer et reality-program, og hvilke seersegmenter det henvender sig til.

Herefter vil jeg i anden problemstilling analysere 2 afsnit af reality-programmet, Paradise Hotel, hvor jeg vil give en resume af afsnittet, lægge vægt på miljø- og personkarakteristik, hvor jeg bl.a. benytter mig af aktantmodellen og knytter generelle ting hos reality-genren til Paradise Hotel.

Til sidst, i tredje problemstilling, vil jeg diskutere hvilken indflydelse reality-tv har på ungens identitetsdannelse. Her vil jeg benytte mig sociologiske teorier, fremsandt af Anthony Gid-dens, Thomas Ziehe, Abraham Maslow og Ronald Inglehart.

Jeg har benyttet mig af bøger, artikler og et speciale udleveret af mine vejledere. I samfundsfag har jeg benyttet mig af sociologiske bøger samt Michaela Krigsagers speciale og i dansk har jeg benyttet mig at bøger omkring medier og et analyse skema for at kunne analysere Paradise Hotel.

Derudover har jeg selv søgt information på nettet, hvor jeg har benyttet mig af Paradise Hotels egen hjemmeside på TV3, wikipedia samt viasatondemand for at kunne se de afsnit jeg har analyseret."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Unge og Reality TV i Samfundsfag og Dansk

[5]
Bedømmelser
 • 03-11-2012
  Det var lige det jeg jeg ledte efter! God inspiration
 • 23-01-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Super god. Gav mig god inspiration.
 • 24-03-2015
  Indholdet var godt, og gode noter
 • 07-12-2011
  Givet af HHX-elev på 3. år
  god til srp og andre gode opgaver.