SRP: Informationsteknologi og Hvid Støj i Samfundsfag og Dansk

 • STX 3.g
 • SRP (Samfundsfag A, Dansk A)
 • 12
 • 23
 • 8290
 • PDF

SRP: Informationsteknologi og Hvid Støj i Samfundsfag og Dansk

SRP om Moderne Informationsteknologi og konsekvenserne for individ og samfund, med inddragelse af romanen Hvid Støj, i fagene Samfundsfag A og Dansk A.

Opgaven inddrager blandt andet teorier af Baudrillard, Bauman og Fukuyama i en samfundsfaglig diskussion af moderne informationsteknologi.

I opgaven indgår også en omfattende analyse og fortolkning af "Hvid Støj", med fokus på at udlede informationsteknologiens præg på romanens kernefamilie, og hvordan den traditionelle kernefamilie lider under denne nye teknologi.

Studienets kommentar

Indholdsfortegnelse og litteraturliste mangler.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

- Indledning
- Metode
- Hvid støj
- Fukuyamas selvopgør?
- Perspektiver på informationsteknologiens konsekvenser for individ og samfund
- De nye massemediers konsekvenser for den demokratiske debat
- Konklusion og perspektivering

Uddrag

"På under femten år er antallet af familier med internetadgang over 14-doblet i Danmark, tv-reklamerne er i samme periode blevet over tidoblet og om ti år vil der altid, døgnet rundt være 2 milliarder tv skærme tændt over hele verden.

Udviklingen på informationsteknologiområdet er noget af det i vores samfund som går allerstærkest, og det er en af de udviklinger, som har størst effekt på individplan. Min hovedproblemstilling er lige præcis hvilken effekt denne udvikling har for individet.

Det er interessant at undersøge, hvordan informationsteknologien ikke kun afbilleder virkeligheden, men også skaber den. Man må være åben overfor, at der foregår nogle meget fundamentale ændringer i den menneskelige tilværelse i forbindelse med denne udvikling.

Hvis man skal forstå de konsekvenser, som informationsteknologien har, er det nødvendigt at kigge på den kulturelle såvel som den samfundsmæssige side af udviklingen. En tværfaglig indgang til emnet er efter min mening den mest oplagte."... Køb adgang for at læse mere

SRP: Informationsteknologi og Hvid Støj i Samfundsfag og Dansk

[2]
Bedømmelser
 • 12-12-2010
  Meget velskrevet, veldokumenteret SRP. Formen har været meget behjælpelig i min egen skrivning.
 • 05-05-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Det er et bemærkelsesværdigt godt projekt, hvor der bare er styr på det hele!

Materialer relateret til SRP: Informationsteknologi og Hvid Støj i Samfundsfag og Dansk.