Krigen mod terror | SRP

  • STX 3.g
  • SRP (Samfundsfag B, Engelsk B)
  • 10
  • 21
  • 10019
  • PDF

Krigen mod terror | SRP

Dette er et Studieretningsprojekt (SRP) om USA's krig mod terrorismen. Nærmere bestemt har jeg udarbejdet en besvarelse om den amerikanske udenrigspolitik efter 9/11 med fokus på Bush og Obama, deres ligheder og forskelle.

Det er undersøgt i hvor høj grad 9/11 repræsentere et brud på den amerikanske udenrigspolitik, samt et diskussionafsnit, hvor der belyses om den hidtil førte udenrigspolitik rent faktisk har virket.

SRP'et er skrevet i 2015.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indholdsfortegnelse
Abstract
Indledning
Kapitel 1 - Redegørelse for USA's udenrigspolitiske strategier efter 9/11.
- Udenrigspolitiske strategier før 9/11
- Udenrigspolitiske strategier efter 9/11
- Bush-doktrinen.
- - Demokratisering
- - Forebyggende angreb
- - Retten til at handle unilateral
- - Krigen mod terror
- Obama-doktrinen
- - Multilateralisme.
- - Ledelse I en mere tilbagetrukket rolle.
- - Diplomati
- - Militær magt.
Kapitel 2 - Brud på USA's udenrigspolitik?
- En ny strategi til at imødekomme det nye trusselsbillede.
- En dagsorden af frygt for terror.
- En ændret prioritet under Obama?.
Kapitel 3 - Retorisk analyse aftale ved George W Bush og Barack Obama.
- George Bush - State of the Union Address 2002
- Barack Obama - Tale til FN's generalforsamling
Kapitel 4 - Diskussion af USA's forsvarspolitik efter 9/11 og perspektiver til de sikkerhedspolitiske udfordringer i dag.
- En aggressiv forsvarspolitik med to invasioner siden 9/11.
- En forsvarspolitik der har betydet skærpet overvågning
Konklusion

Uddrag

De tre præsidenter - George Bush senior, Bill Clinton og George W Bush - der tegnede USA ́s udenrigspolitik efter kommunismens fald, havde hver deres opfattelse af, hvordan USA skulle agere udenrigspolitisk.

George Bush Seniors udenrigspolitik er blevet kaldt den pragmatiske tilgang3. Denne udenrigspolitik handlede om at fremme amerikanske interesser på alle politiske fronter. Fænomener som demokrati og menneskerettigheder blev derfor underordnet, fordi han kun var interesseret i sit eget land.

I modsætning til George Bush Senior var Bill Clinton fortaler for en udenrigspolitik, der var forankret i nogle klart formulerede værdimål. Han var inspireret af Francis Fukuyame4, og mente at gennem samarbejde og dialog kunne staterne påvirke hinanden og det øvrige verdenssamfund til en demokratisering og opbyggelse af en civilisation på tværs af kulturelle skel og med respekt for samme grundværdier.

George W. Bush mente i modsætning til Clinton, at hvad der er rigtigt i en given kultur, gælder nødvendigvis ikke i en anden kultur. Derfor hvis to civilisationer kom i konflikt med hinanden, gjaldt det om at sikre sin egen civilisation... Køb adgang for at læse mere

Krigen mod terror | SRP

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.