Romananalyse af Tine

 • STX 3.g
 • Dansk A
 • 11
 • 20
 • 7409
 • PDF

Romananalyse af Tine

Denne opgave er en stor skriftlig opgave med romananalyse af Herman Bangs roman Tine.

Opgaven indeholder en redegørelse for Hermans Bangs biografi og de litterære stilarter forfatteren benyttede sig af. Endvidere redegøres der for de historiske begivenheder i romanens samtid.

I analysen af Tine lægges der særligt vægt på forholdet mellem hovedpersonerne Tine og hr. Berg.

Opgaven er overskueligt opbygget og inddelt i afsnit.

Studienets kommentar

Denne større opgave giver en god præsentation af impressionismen og naturalismen, og kan bruges som inspiration til hvordan man betragter et værk, her romanen "Tine", i forhold til hvilken periode i litteraturhistorien den er skrevet i. Derudover kan den bruges som eksempel på god kildehenvisning.

Indhold

Indledning 2
Herman Bang
- Herman Bangs biografi. 2
- Herman Bangs litterære stilarter: Impressionisme og naturalisme 3
Romanen ”Tine”s samtid
- Krigen i 1864 4
- Fra romantikken til det moderne gennembrud 5
Analyse af Herman Bangs roman ”Tine”:
- Baggrunden for ”Tine” .6
- Stil og opbygning.6
- Forholdet mellem Tine og Hr. Berg..7
Vurdering af forholdet mellem Tine og Hr. Berg...14
Konklusion 16
Kildehenvisning 17
Litteraturliste 18

Uddrag

Forord
Kender man til Herman Bangs liv, forstår man så udmærket, hvordan han har kunnet afbilde krigen i 1864 så rørende i sin historiske roman ”Tine” (1889).
Bangs fjerde roman ”Tine” blev ingen succes, da den udkom, og en avis udtalte, at Bang havde tilgriset ”de gamle Minder ned til at tjene som Ramme om hans vulgaire og smudsige Elskovshistorier” . Der blev også rettet kritik mod hans behandling af krigens forløb, idet man i pressen mente, at bogen i højere grad var skrevet ud fra fantasien end ud fra erfaring. Denne kritik var nok mere et provokeret modtræk til Bangs krigsskildring, fordi man mente, at han forsøgte at rakke ned på regeringens måde at håndtere krigen på. Bang burde ellers have et godt kendskab til at beskrive sådanne begivenheder, eftersom han arbejdede som journalist.
Personligt har bogen gjort et stort indtryk på mig, da jeg finder handlingen realistisk og derved kan sætte mig ind i personernes situationer.

Indledning
Denne opgave er en analyse af Herman Bangs roman “Tine” (1889).
Jeg vil begynde opgaven med en redegørelse for Bangs biografi og de litterære stilarter, forfatteren benyttede sig af. Endvidere vil jeg redegøre for de historiske karakteristika omkring romanens samtid. Redegørelsen skal danne baggrund for forståelsen af analysen af romanen.
Jeg vil i analysen lægge særlig vægt på forholdet mellem hovedpersonerne Tine og hr. Berg, som er det centrale aspekt i opgaven. Jeg kommer dog også ind på romanens tilblivelse, stil og opbygning.
Til sidst giver jeg en vurdering af forholdets udvikling og afslutning i henhold til analysen og relationer, som ligger uden for romanen.
Slutnoterne ved overskrifterne angiver hvilke bøger, jeg har brugt i dele af det pågældende afsnit.

Herman Bang
Herman Bangs biografi
Herman Joachim Bang blev født i 1857 og voksede op i en adelig præstefamilie i Adserballe på Als.
Moderen døde, da han var blot 14 år, og faderen blev sindssyg og døde fire år efter. Krigen i 1864 fik en stor indflydelse på hans liv, da han oplevede denne på nært hold. Et års tid inden krigen brød ud var han med sine forældre og fem søskende rejst nordpå til Horsens grundet faderens nye arbejde, men krigen kom krybende op gennem Jylland med rømninger af de danske byer og tyskernes efterfølgende besættelse, som til sidst også omfattede Horsens.
Bang forsøgte sig siden hen som skuespiller, som dog ikke førte til noget stort – og dog! Nok blev han ikke den store skuespiller, men alligevel lærte han meget om skuespillets opbygning, som han videreførte i sine romaner ved scenisk fremstilling, som er grundpillerne i impressionismen, og skuespilkunsten kom ham også til gode under hans oplæsninger af sine værker... Køb adgang for at læse mere

Romananalyse af Tine

[9]
Bedømmelser
 • 07-03-2010
  Helt sikkert værd at anbefale, hvis man søger lidt inspiration til at komme i gang. Samtidig er der mange relevante ting med i forhold til romanen "Tine" samt denne litterære periode, som Herman Bang afspejler i hans skrivemåde. Man får også en rigtig god præsentation af hele perioden. Dog kan alt ikke være helt relevant for nogle at have med, efter 20 sider lige er i overkanten for visse mindre opgaver. Men alt i alt greatness analyse og fortolkning!!
 • 21-01-2015
  Givet af 1.g'er på STX
  Meget dybdegående opgave, som er god til inspiration. Ikke alt var relevant for mig, da min opgave slet ikke skal være så lang, men jeg fik god og nyttig indsigt i perioden og info om Herman Bang også.
 • 19-02-2015
  Givet af 2.g'er på STX
  Okay opgave, den forholder sig meget til krigen 1864. Så hvis man skal bruge det, hent denne opgave!
 • 21-04-2013
  god analyse og fin struktur