Analysehjælp til Dansk

Vores analysehjælp er udarbejdet, så de hjælper dig med at blive bedre til at analysere og fortolke tekster med brug af danskfaglig viden og danskfaglige begreber. Her får du en vejledning til, hvordan du får mest ud af arbejdet med vores analysehjælp. 

Analysér og fortolk teksten så godt, du kan

Vi anbefaler, at du først læser teksten og forsøger dig med en analyse og fortolkning. Det er vigtigt, at du selv arbejder med teksten, inden du læser vores analysehjælp. På den måde træner du evnen til selv at analysere og fortolke tekster. Det er en vigtig evne til eksamen, hvor du skal arbejde med ukendte tekster og ikke har mulighed for at finde hjælp til teksterne på nettet.

Du kan få hjælp til at analysere og fortolke tekster inden for næsten alle genrer med vores analysemodeller. Analysemodellerne hjælper dig med de mest relevante punkter i en analyse af netop den tekstgenre, du arbejder med. Analysemodellerne hjælper dig i gang med analysen, hvis du ikke ved, hvor du skal starte.

Når du er nået så langt, som du kan, med din egen analyse og fortolkning, hjælper vores analysehjælp dig videre med arbejdet. Du skal ikke være bekymret, hvis du ikke når helt i mål med analysen og fortolkningen på egen hånd. Det kræver øvelse at blive god til at analysere tekster.

Besvar vores arbejdsspørgsmål

Vi har arbejdsspørgsmål i de fleste analysehjælp. Prøv at besvare arbejdsspørgsmålene ét ad gangen. Tænk over, om vi stiller de samme spørgsmål til teksten, som du selv gjorde, eller om vi spørger til nogle andre ting. Hvis vi spørger til nogle andre ting, så tænk over, hvorfor vi stiller netop de spørgsmål til teksten. På den måde træner du din egen evne til at stille gode spørgsmål til de tekster, du skal analysere og fortolke.

Hør vores podcast

Vi har optaget en kort podcast til mange af vores analysehjælp. I vores podcasts kan du høre gymnasielærere og andre specialister i tekstanalyse tale om teksten. Podcasten hjælper dig frem til en forståelse af, hvad teksten handler om, og samtidig viser den dig, hvordan man kan føre en samtale om en tekst. Begge dele forbereder dig til selv at have en samtale om en tekst på klassen eller til mundtlig eksamen.

Arbejd med vores analyse og fortolkning

Måske har du fået tilstrækkelige input til din analyse og fortolkning efter at have hørt vores podcast. Ellers kan du i nogle analysehjælp også finde en skriftlig hjælp til at forstå teksterne. Vores analyse og fortolkning er skrevet, så den besvarer arbejdsspørgsmålene. Vi anbefaler derfor, at du lægger mærke til, om vores svar matcher dem, du selv nåede frem til, da du besvarede arbejdsspørgsmålene, eller om vi er nået frem til noget andet. Hvis vi er nået frem til noget andet, anbefaler vi, at du tænker over, hvad det kan skyldes. Det er ikke sikkert, at vores svar er mere rigtige end dine. Ofte er der nemlig flere forskellige gode måder at forstå den samme tekst. Det er en rigtig god øvelse at sætte sig ind i, hvorfor andre har forstået teksten anderledes, end man selv har.

Brug analysehjælpen i en opgave

Hvis du bruger analysehjælpen i forbindelse med en skriftlig opgave, anbefaler vi, at du lukker analysehjælpen, imens du skriver din besvarelse. Det gør det lettere at formulere dine pointer i dit eget sprog og øger din læring, fordi du bliver nødt til at tænke pointerne igennem, mens du skriver.

Hvis du citerer eller omskriver vores pointer i din opgave, skal du huske at lave kildehenvisninger. Du kan læse mere, om hvordan du undgår plagiat, i vores Guide til gymnasiet.