SRP om The Troubles og "Cal" i Historie og Engelsk

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Engelsk A)
 • 10
 • 22
 • 7943
 • PDF

SRP om The Troubles og "Cal" i Historie og Engelsk

SRP'et indeholder en redegørelse af det historiske forløb af The Troubles, en analyse af den irske roman "Cal" fra 1983 af Bernard MacLaverty og til sidst en analyse af konflikterne og den politiske udvikling i Nordirland.

SRP'et er skrevet i fagene Historie A og Engelsk A.

Elevens kommentar

Min historiedel er væsentlig længere end analysen. Historiedelen burde kunne cuttes ned samtidig med at analysen burde kunne uddybes.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Opgaven mangler et abstract, som der skal være i SRP.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 3
Nordirske historie 4
Cal af Bernard Mac Laverty 11
Nordirland omkring 1980 17
Den politiske udvikling 19
Konklusion 22

Uddrag

Indledning:

Den nordirske konflikt bygger på diskrimination og forskelsbehandling af den katolske befolkningsgruppe og gennem flere gange har Nordirland været centrum for voldelige kampe med mange ofre. Blandt andet Bloody Sunday og IRA's mange bombeattentater.

Konflikten opstod ved delingen af Irland fordi katolikkerne i Ulster og Eire stadig ønskede at forene Nordirland med Republikken Irland, men protestanterne ønskede at bevare unionen med England.

Dette første til mange sammenstød mellem de to befolkningsgrupper, der resulterede i adskillige terrorhandlinger gennem årene. Det skal dog siges at selvom man taler om protestanter og katolikker er konflikten ikke religiøs begrundet, men bestod i den politiske overbevisning de to befolkningsgrupper havde.

Katolikker var nationalister fordi de nedstammede fra de gæliske irere og ønskede derfor at genforene Irland. Protestanterne var loyalister idet de var loyale overfor den britiske regering og ønskede at bevare unionen.

Min problemformulering lyder således:

• Beskriv Nordirlands historie frem til og med begivenhederne i 1972.
• Der ønskes en analyse af romanen Cal af Bernard Mac Laverty med fokus på den Nordirske konflikt.
• Diskuter konflikten i Nordirland ca. omkring 1980 mht. bl.a. levevilkår, arbejdsløshed og den politiske kamp.
• Vurder den politiske udvikling i perioden frem til og med påskeaftalen 1998. Vedlagte bilag skal inddrages i besvarelsen: Rasmussen, K. Irland fra påskeoprør til påskeaftale, Frydenlund 2001. side 9-13.

Men hvordan blev konflikten så voldelig og hvorfor blev en fredsproces ikke præsenteret lang til før? Dette vil blive gennemgået i den følgende opgave hvor en historisk gennemgang af The Troubles vil tjene til en forståelse af den historiske og politiske udvikling Nordirland har gennemgået.

I det følgende afsnit vil opgaven beskæftige sig med den historiske udvikling, herefter vil opgaven beskæftige sig med en analyse af bogen Cal af Bernard Mac Laverty. Derefter vil der være en diskussion af levevilkår og forholdene generelt omkring 1980.

Til slut vil opgaven beskæftige sig med en vurdering af den politiske udvikling i Nordirland frem til fredsaftalen... Køb adgang for at læse mere

SRP om The Troubles og "Cal" i Historie og Engelsk

[8]
Bedømmelser
 • 01-02-2012
  Givet af HF-elev på 2. år
  - En rigtig god inspirations kilde hvis man skal skrive om The Troubles - Analysen af Cal var yderst inspirere. - Den historiske del kan virke lidt snørklet og forvirrende og til tider går den lidt i unødvendige detaljer(efter min mening selvfølgelig, men er alt i alt stadig god inspirationskilde og hjalp mig godt på vej.
 • 23-03-2012
  Givet af 2.g'er på STX
  Super opgave angående The Troubles; kan sagtens bruges til inspiration.
 • 21-05-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  En rigtig god hjælp!
 • 07-12-2011
  God inspiration til min SRP skrivning