Victoriatidens England | SRP i Historie & Engelsk

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Engelsk A)
  • 10
  • 31
  • 8186
  • PDF

Victoriatidens England | SRP i Historie & Engelsk

SRP om Victoriatidens England og periodens mentalitetshistorie skrevet i fagene historie A og engelsk A.

Opgaven indeholder:

  • En redegørelse med henblik på at skildre victoriatidens mentalitetshistorie og derved forstå det samfundsmæssige kønsideal, der var fremherskende i overklassen.
  • Analyse og fortolkning af Jean-Marc Vallée's film ”The Young Victoria” med henblik på at skildre overklassemiljøet, og en personkarakteristik af de fremtrædende aktører i filmen.
  • Redegørelsen og analysen danner baggrund for en diskussion med fokus på filmens virkelighedsbillede og om filmen afspejler victoratidens samfundsmæssige virkelighed, eller om den bærer præg af fiktion.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

English Abstract 2
1. Indledning 5
2. Redegørelse for væsentlige træk ved victoriatidens engelske samfund med fokus på overklassens livsform. 5
2.1. Tiden der ledte til victoriatiden 5
2.2. Kønsroller og ægteskab 6
2.2.1. Den victorianske kvinde 6-7
2.2.2 Den victorianske gentleman 7-8
2.2.3 Ægteskab og familieliv 8-10
2.3 Delkonklusion 10
3. En analyse af Jean-Marc Vallées film, ”The Young Victoria” fra 2009, med fokus på hvilket billede filmen tegner af livet i victoriatidens overklasse, og i den sammenhæng inddrage filmens scenografi og dialog. 10
3.1 Indledning 10
3.2 Handlingsforløber i “The Young Victoria” med fokus på aktantmodellen 10-12
3.3 Karakteristik af aktører 12
3.3.1 Indledning 12
3.3.2 Karakteristik af Victoria 13
3.3.3 Karakteristik af Albert 13-14
3.3.4. Karakteristik af Lord Melbourne, Moderen og Sir Conroy 14
3.4 Miljø 14
3.4.1 Karakteristik af nobilitetens miljø 14-15
3.4.2 Karakteristik af ægteskabsmiljøet og Albert og Victorias kærlighed 15-16
3.5 Symbolik 16
3.5.1. Indledning 16
3.5.2 Symboler 16- 17
3.6 Fortolkning 17
3.6.1 Indledning 17
3.6.2 Fortolkning 17-18
4. En diskussion om, i hvilken grad filmen afspejler den historiske virkelighed 18
4.1 Indledning 18
4.1.1 Diskussion 18-21
4.1.2 Delkonklusion 21
5. Konklusion 21-22
6. Litteraturliste 23
6.1 Bøger 23
6.2 Film 23- 24
6.3 Internetsider 24
6.4 Opgaver 24
7. Bilag 25
7.1 Bilag 1 25
7.2 Bilag 2 26
7.3 Bilag 3 27
7.4 Bilag 4 28
7.5 Bilag 5 29
7.6 Bilag 6, del 1,2,3 og 4 30
7.7 Bilag 7, del 1 og 2 31
7.8 Bilag 8 32

Uddrag

1. Indledning
“Being married gives one one's position like nothing else can.” , er et citat af Dronning Victoria, der beskriver en af victoriatidens problemstillinger som indeværende projekt stiller skarpt på. Omdrejningspunktet i projektet er 1800-tallets victoriatid i England og periodens samfundsmæssige mentalitet. Det var en periode opkaldt efter Englands dronning, Victoria, der regerede i perioden 1837-1901. Victoriatiden er en samfundsmæssig karakteristisk periode, der med dens levemåde og værdisæt blev kendt som snerpet, hysterisk, gammeldags og snæversynet.

Gennem tiden har der været repræsenteret forskellige samfundsmæssige kønsidealer, der alle har fået mennesker til at stræbe efter netop det. Min interesse blev for alvor vakt, da jeg fik kendskab til victoriatidens strenge samfundsmæssige normer, der på trods af den nærmest umulige levestil har fået mænd og kvinder til at efterstræbe disse kønsidealer. Med denne større skriftlige redegørelse, så jeg det som en mulighed at udforske victoriatidens mentalitetshistorie.

Ud fra tilgængelig litteratur indbefatter det aktuelle projekt en redegørelse med henblik på at skildre victoriatidens mentalitetshistorie og derved forstå det samfundsmæssige kønsideal, der var fremherskende i overklassen. Ydermere vil Jean-Marc Vallée's film ”The Young Victoria” blive analyseret og fortolket, med henblik på at skildre overklassemiljøet og desuden en personkarakteristik af de fremtrædende aktører. Slutteligt vil redegørelsen og analysen danne baggrund for diskussionen. Der vil fokuseres på en diskussion om filmens virkelighedsbillede og derved blive kastet et blik på, om filmen afspejler victoratidens samfundsmæssige virkelighed, eller om den bærer præg af fiktion... Køb adgang for at læse mere

Victoriatidens England | SRP i Historie & Engelsk

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.