Byens Lys | Analyse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • HF 2. år
 • Dansk A
 • 12
 • 18
 • 6386
 • PDF

Byens Lys | Analyse

Få hjælp til at analysere digtet Byens Lys af Poul Henningsen med Studienets analysehjælp.

Vores opgavehjælp til "Byens lys" af Poul Henningsen giver dig en omfattende indsamling af alle de situationer, elementer, citater og temaer, som kunne være relevante at komme ind på i en introducerende karakteristik samt analyse af teksten.

Opgavehjælpen vejleder dig sikkert igennem Opgave 2 fra eksamenssættet 2009 august i Dansk, hvor man skulle skrive en introducerende artikel til et almenkulturelt tidsskrift om Oplevelser af Storbyen, og heri karakterisere hvordan byen skildres i "Byens lys" af Poul Henningsen, samt inddrage dele af det opgivne materiale i artiklen.

Derudover kigger opgavehjælpen på de perspektiverende tekster og billeder, og viser dig hvordan de passer ind i temaet "Livet i storbyen", og hvordan du kan inddrage dem i din opgave.

Uddrag

Analyse og fortolkning af ”Byens lys”
Når du skriver en introducerende artikel, er det ikke det samme som at foretage og skrive en analyse af en tekst. I den introducerende artikel skal du introducere til et emne og til hjælp gøre brug af den skildring, en anden tekst kommer med i forhold til dette emne. Selv mere ydre karakteristika som form og fortællerposition er med til at fortælle noget om en teksts tema og indhold. Derfor kan også disse dele sættes sammen med hoved-temaet. I dette tilfælde er hovedfokus for opgaven storbyen, og vi vil i afslutningen af hvert punkt knytte analysen til storbyperspektivet, så det gør det lettere for dig at se, hvilke forbindelseslinjer, man kan trække mellem det overordnede emne og teksterne. Disse afsnit markerer vi med en grøn overskrift.

Digttype
Digtet er hverken helt entydigt lyrisk, episk, dramatisk eller knækprosaisk. Der kan dog argumenteres for en blanding mellem dramatisk/Lyrisk digt.

Dramatisk/lyrisk digt Blandingsform
Der er dramatiske træk i digtet, da der er direkte tale som en indre mono-log og oplevelser og tanker knyttet til dramatiske episoder. Digtet inde-holder dog ikke nogen decideret historie og er derfor langt fra et episk digt. Det udtrykker i stedet tanker, meninger, holdninger og stemninger som er det lyriske digts kendetegn. Det bærer præg af en meget personlig karakter, hvilket også er kendetegnende for det lyriske digt, men der er ikke faste rimmønstre og metrik som i den traditionelle lyriske genre. Dermed modsætter digtet sig at blive entydigt klassificeret under én af de traditionelle hovedgenrer.

Ydre komposition/Form

Strofer og vers
Digtet indeholder 9 strofer med henholdsvis 6, 4, 8, 4, 6, 4, 4, 4, og 4 vers. Der kan argumenteres for, at der er en slags symmetri i verseantallet i stroferne, hvor strofe tre, der som den eneste strofe indeholder otte vers, bliver omklamret af strofer med fire og derefter seks vers. Versene i de enkelte storfer er dog ikke lige lange, og digtets ydre komposition giver generelt et ustruktureret indtryk.

Ende- og ørerim
Der er ikke nogle faste rimmønstre i digtet, selvom der er enderim i alle stroferne. Reelt fungerer de fleste af rimene kun, hvis de bliver læst højt.
1. strofe: her rimer vers 3 og 6: ”smil” og ”sexappeal”
2. strofe: her rimer vers 2 og 4: ”bryn” og ”byen”... Køb adgang for at læse mere

Byens Lys | Analyse

[5]
Bedømmelser
 • 02-03-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig godt guldnotat, der sætter en i stand til selv at skrive en knaldgod introducerende artikel.
 • 06-06-2013
  Givet af HF-elev på 2. år
  Godt eksempel på en introducerende artikel
 • 01-11-2015
  Givet af HFe-elev på 2. år
  Tak for gode ideer og vejledning
 • 31-10-2015
  Givet af HFe-elev på 2. år
  Meget behjælpelig :-)