SOP: Cult og Deres Reklamefremstød i Dansk A og Afsætning A

  • HHX 3. år
  • SRP (Dansk A, Afsætning A, SOP)
  • 10
  • 28
  • 7895
  • PDF

SOP: Cult og Deres Reklamefremstød i Dansk A og Afsætning A

SOP som giver en undersøgelse af Cult og deres brug af reklamer, i fagene Dansk A og Afsætning A.

Opgaven indeholder en virksomhedsbeskrivelse, samt en analyse af de seksuelle og provokerende reklamer som Cult A/S benytter sig af.

Slutteligt følger en opsamlende konklusion, samt en vurdering af hvilke brancher der kunne være i stand til at gøre brug af Cult's provokerende reklamefremstød.

Lærers kommentar

Meget genemarbejdet og velovervejet. Struktur, analyse, dybde og velformuleret.

Elevens kommentar

Der er ikke noget forkert i opgaven. At jeg ikke fik 12, skyldes blot at jeg valgte at analysere tre forskellige ting i dansk (en reklamefilm og to reklamebilleder) - de to fag var Afsætning A og Dansk A.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Indledning 1
1.1 Motivation for at arbejde med CULT 1
1.2. Opgavestruktur og metode 1
1.3. Afgrænsning 1
1.4. Introduktion af CULT 1
2. Beskrivelse af virksomheden CULT A/S 2
2.1. CULTs historie 2
2.2. Produktsortiment 3
2.3. Distribution og produktion 3
2.4. Målgruppe og markedsføring 4
2.5. Ejerforhold samt regnskaber og nøgletal 4
3. Afsætningsanalyse af CULTs kontroversielle reklamer 5
3.1. Kort beskrivelse af CULTs reklamer 5
3.2. CULTs kommunikation 5
3.3. Top of mind og sponsering 6
3.4. Forskellige promotionformer 7
3.5. Virksomheden og dens interessenter samt Push & Pull 7
3.6. Interaktivitet og Cause Related Marketing 8
3.7. Produktbranding 8
3.8. Brand Equity 9
3.9. Delkonklusion 9
4. Analyse af reklamefilmen ” CULT Raw Energy Commercial UNRATED NSFW” 10
5. Reklameanalyse af ”PARTY NOW APOLOGIZE LATER” 12
6. Analyse af reklamebilledet ”Shake it baby” 14
7. Vurdering af andre branchers mulighed for at kopiere CULTs promotion 15
7.1. Sex og vold i reklamen 15
7.2. Fysioterapibranchen 16
7.3. AIDA for fysioterapibranchen 16
7.4. Anlægsgartnerbranchen 17
7.5. Delkonklusion for fysioterapibranchen og anlægsgartnerbranchen 17
8. Konklusion 18

Uddrag

1. Indledning
1.1 Motivation for at arbejde med CULT
Min primære motivation for at arbejde med CULT er min interesse for deres kontroversielle promotion, som udskiller sig markant. Denne finder jeg specielt interessant, da CULT uafhængig af etiske og moralske standarder promoverer sig med virkemidler, der læner sig tungt opad det forargende. Endvidere er det imponerede, at en virksomhed med ”bare” 31 ansatte kan skabe så omfattende debat ved blot at benytte sex og vold som virkemidler i reklamen. Min sekundære motivation er at vurdere, om andre brancher ganske simpelt kan kopiere denne kontroversielle promotion, hvorfor min problemformulering lyder: Med udgangspunkt i en beskrivelse af virksomheden Cult analyseres Cults kontroversielle og provokorende reklamer idet en reklameanalyse skal indgå. Vurder hvilke brancher der kunne kopiere Cults provokerende promotionlinje.

1.2. Opgavestruktur og metode
Kapitel et er en beskrivelse af CULT som virksomhed, og blot baggrundsviden og informationer. Herfter kapitel to, som er en afsætningsanalyse af CULTs promotion. I kapitel tre, fire og fem analyseres en reklamefilm samt to reklamebilleder danskfagligt. Det afsluttende sjette kapitel er en afsætningsmæssig vurdering af, om andre brancher kan kopiere CULTs promotion. I vurderingen er der taget udgangspunkt i brancher hvor kontroversiel promotion endnu ikke har været brugt.

1.3. Afgrænsning
Da CULT er en virksomhed, der promotionsmæssigt ikke efterlever etiske normer men derimod arbejder mod resultater, er der mange subjektive meninger om virksomhedens morale. Og da CULT har skabt en omspændende debat med sin promotion, kunne der skrives flere hundrede sider herom. Men da opgaven kun omfatter 18 sider, er disse udelukkende brugt til at beskrive, analysere og vurdere CULTs promotion. Da opgaveomfanget er begrænset, behandles CULTs internationale promotionsituation ikke, men denne er derimod begrænset til kun indland. Opgaven er besvaret fuldstændigt objektivt, og personlige holdninger kommer kun til udtryk i vurderinger... Køb adgang for at læse mere

SOP: Cult og Deres Reklamefremstød i Dansk A og Afsætning A

[1]
Bedømmelser
  • 05-05-2015
    Rigtig god opgave .