Social arv synopsis

 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • Ingen givet
 • 5
 • 1349
 • PDF

Social arv synopsis

Eksamenssynopsis i samfundsfag A på STX om social arv.

Problemformuleringen for opgaven lyder som følger:

1. Er der en sammenhæng mellem social arv og uddannelse?
2. Redegør for begreberne social arv, kapitaler, primær socialisering, sekundær socialisering og social mobilitet.
3. Undersøg hvorvidt der er en sammenhæng mellem forældres uddannelsesniveau, deres sociale baggrund og deres børns uddannelsessituation.
4. Diskuter hvilke tiltag, der kan tages i brug for at komme den sociale arv, der er i forbindelse med uddannelse, til livs.

Indhold

Problemformulering
Metode
Redegørelse
Undersøgelse
Diskussion
Perspektivering
Konklusion

Uddrag

Social arv er et meget omdiskuteret emne. Nogle mener, at end forældres, og dermed ens egen, baggrund spiller en stor rolle i forhold til, hvordan ens liv bliver, hvilken, hvis overhovedet nogen, uddannelse man får, mens andre mener, at det spiller en knap så stor rolle, og at hvis man virkelig vil det, kan bryde den sociale arv.
Grundet ovenstående er det interessant at undersøge, om der er en reel sammenhæng mellem forældres uddannelsesniveau og deres baggrund, og om deres børn får en uddannelse... Køb adgang for at læse mere

Social arv synopsis

[43]
Bedømmelser
 • 06-01-2012
  Super opgave. God måde at komme i gang med sin opgave på. Dog lidt forvirrende nogle steder, synes jeg.
 • 03-01-2017
  Givet af HF-elev på 2. år
  Vil det sige at den ikke kan bruges til inspiration til en samfundsfag b eksamen?
 • 24-04-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  God til inspiration.
 • 10-05-2015
  God inspiration, men det burde stå oplyst at det er en AT-opgave