[3]

Flashcards til Samfundsfag A

Her er vores flashcards til Samfundsfag A. Du kan bruge dem til at øve dig i centrale begreber.

Vi har inddelt vores flashcards efter fagområderne i Samfundsfag:

Uddrag fra vores flashcards til demokrati

Den parlamentariske styringskæde

Den parlamentariske styringskæde er et ideal for parlamentariske demokratier. Styrekæden består af fire aktører; borgerne, parlamentet, regeringen og forvaltningen.

Magten kommer fra borgerne, der vælger, hvem der skal i parlamentet gennem frie valg. Ud fra parlamentet sammensættes regeringen. Parlamentet vedtager desuden landets love. Regeringen forvalter parlamentets love. Forvaltningen hjælper regeringen med at implementere lovene. Regeringen styrer forvaltningen via ordrer og lovgivning. Forvaltningens beslutninger får betydning for borgernes liv.

Konkurrencedemokrati

Konkurrencedemokratiet er en demokratiopfattelse, hvor man ser demokrati som et redskab til at vælge kompetente politiske ledere, der repræsenterer folkets interesser. Borgerne kan udøve kontrol med deres ledere ved at stemme. Man kan f.eks. lade være med at stemme på et parti, hvis man er utilfreds med dem. I konkurrencedemokratiet er borgernes deltagelse i demokratiet begrænset til selve det at stemme ved valg. Det skyldes, at man mener, at borgernes deltagelse er et middel til at sikre et effektivt demokrati, fremfor et mål i sig selv.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Flashcards til Samfundsfag A

[3]
Bedømmelser
  • 21-05-2023
    Givet af 3.g'er på STX
  • 18-05-2023
    Givet af 3.g'er på STX
  • 13-06-2022
    Givet af 3.g'er på STX