SOP om Flaskehalsproblemer i Danmark i IØ og VØ

SOP om Flaskehalsproblemer i Danmark i IØ og VØ

SOP'et omhandler flaskehalsproblemer på det danske arbejdsmarked, hvor nogle bestemte brancher analyseres med fokus på flaskehalsproblematikken. I denne opgave har jeg valgt at tage vindmøllefabrikken Vestas som eksempel på hvilke problemstillinger det kan give for danske virksomheder med flaskehalsproblemer - Jeg har skrevet opgaven i International Økonomi A og Virksomhedsøkonomi A.

Opgaveformulering

Gør rede for det danske arbejdsmarked herunder løndannelsen.
Analysér udvalgte flaskehalsproblemer på det danske arbejdsmarked, i denne forbindelse skal betydningen for danske virksomheder analyseres.
Diskutér politiske og virksomhedsøkonomiske løsninger på flaskehalsproblematikken.

Elevens kommentar

Der er nogle steder i opgaven, hvor sætningerne kan formuleres bedre.

Studienets kommentar

Opgave med gode elementer, men mangler en del for at få topkarakter:

Alt for mange sproglige fejl.

Analysen af udvalgte flaskehalsproblemer på det danske arbejdsmarked er mangelfuld. VØ inddrages kun ganske lidt.

Studienets bedømmelse IØ 10, VØ 2-4 hvilket i alt giver en lille 7'er.

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Indledning 2
1.1 Opgaveformulering 2
1.2 Metode 3
1.3 Afgrænsning 3
Arbejdsmarkedet 4
Løndannelsen 8
Analyse 8
Ingeniørbranchen 9
Elektrikerbranchen 13
Vestas 14
Diskussion på løsninger 16
Arbejdsmarkedspolitik 16
Outsourcing 17
Konklusion 18
Litteratur- og kildefortegnelse 19
Bøger: 19
Internetkilder: 19
Årsrapporter: 21
Bilag 1 22
Bilag 2 22
Bilag 3 23
Bilag 4 23
Bilag 5 24
Bilag 6 25
Bilag 7 26
Bilag 8 27
Bilag 9 27
Bilag 10 28
Bilag 11 28
Bilag 12 28

Uddrag

"1. Indledning:
Jeg har altid synes, at analysere et problematik er spændende, men netop lige et problematik på arbejdsmarkedet, gør det endnu mere spændende, da jeg selv på et tidspunkt skal begå mig på dette marked. Derfor har jeg netop valgt, at skrive om dette emne.

Jeg vil i denne opgave komme ind på det danske arbejdsmarked og analysere nogle udvalgte flaskehalsproblemer. Jeg vil komme ind og kigge på nogle forskellige flaskehalsproblemer og i hvilke forbindelse problematikken opstår. Jeg vil samtidig komme frem til, hvordan det danske arbejdsmarked vil se ud i fremtiden og hvilke konsekvenser, det har for danske virksomheder med flaskehalsproblemer på arbejdsmarkedet.

Jeg vil starte opgaven med at give en beskrivelse af, det danske arbejdsmarked og hvordan lønnen bliver dannet i det danske samfund. Herefter vil jeg gå ind og kigge på nogle konkrete tal og se hvad det kan skyldes, at flaskehalsproblemer opstår netop i de udvalgte brancher.

Samtidig bliver der fokuseret på, om årsager til problematikken er det samme, eller der er vidt forskellige årsager. I denne opgave vil jeg bruge vindmøllerfabrikken Vestas, som eksempel på hvilke betydning det kan have for danske virksomheder, når der opstår flaskehalsproblemer.

På baggrund af resultaterne, vil jeg bruge politiske og virksomhedsøkonomiske løsninger til at vurdere, hvordan flaskehalsproblematikken kan løses."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Flaskehalsproblemer i Danmark i IØ og VØ

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.