SOP om Globalisering og CSR i VØ og IØ

 • HHX 3. år
 • SRP (Virksomhedsøkonomi A, International Økonomi A, SOP)
 • 10
 • 26
 • 6535
 • PDF

SOP om Globalisering og CSR i VØ og IØ

SOP'et behandler problemstillingen omkring Globalisering og det øgede behov for Corporate Social Responsibility (CSR) fra interessenternes side af. Opgaven indeholder samtidig en vinkling fra NKT A/S' side, og den analyserer denne virksomheds brug af CSR som forretningsområde - Opgaven er skrevet i Virksomhedsøkonomi A og International Økonomi A.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1 Indledning 1
2 Hvad er ”Corporate Social Responsibility” i grunden? 2
2.1 Rapporteringskrav (§99 a) 3
2.3 Delkonklusion 4
3 NKT Holding A/S 5
3.1 CSR i NKT 5
3.1.1 FN Global Compact og NKTs etiske retningslinjer 6
3.1.2 Generelle fokusområder 6
3.1.3 NKT Cables 8
3.1.4 Nilfisk-Advance 8
3.1.5 Photonics Group 9
3.1.6 NKT Flexibles 9
3.2 Hvorledes og hvorfor anvender NKT CSR? 10
3.3 Delkonklusion 11
4 Globalisering 12
4.1 Globalisering som årsag til CSR 13
4.1.1 Internationale initiativer til fremme af ansvarlighed (EU, FN, OECD, GRI) 13
4.2. Forholdet mellem globalisering og CSR i forhold til NKTs økonomiske udvikling 14
4.3 Delkonklusion 15
5 Hovedkonklusion 16
Litteraturliste 18
Bilag 1: 21
Bilag 2: 22

Uddrag

"1. Indledning:

Den primære opgave for virksomheder før i tiden var meget klar. De skulle fremvise så positiv en finansiel bundlinje som mulig, for at tilfredsstille sine aktionærer og skabe et rimeligt udbytte for disse.

Siden hen er der gået lang tid og tænkt mange tanker, og nu til dags kræver mange af virksomhedens interessenter, at denne udviser bæredygtig udvikling og social ansvarlighed ved at engagere sig i at hjælpe de svagest stillede og ved ikke at være til ulempe for den lokale kultur og miljø hvori de opererer, samt frivilligt at bekymre sig for sine medarbejderes forhold og rettigheder.

Under ét, kalder man disse frivillige initiativer fra virksomhedens side inden for etik og miljø for Corporate Social Responsibility (CSR). CSR er et relativt nyt fænomen i forhold til at blive anvendt i virksomhederes strategi og har først for alvor fået sit gennembrud i 1990erne. I vore dage kræver mange handelspartnere og forbrugere simpelthen, at virksomhederne udviser CSR, ellers kan det gå grueligt galt, mht. boycots o.li.

I Danmark er der således fra år 2009 indført specifikke rapporteringskrav for nogle virksomheder med hensyn til CSR, hvilket jeg ligeledes vil komme ind på i min opgave.

Ydermere vil jeg se nærmere på den store globale danske industrikonglomerat NKT Holding A/S. NKT producerer kabler, rengøringsmaskiner, måleudstyr og fleksible rørsystemer til olie- og gasindustri. De har produktionsfaciliteter i flere verdensdele, bl.a. i Kina, USA og Europa, hvorfor CSR er et utroligt vigtigt redskab for dem, i jagten på at tiltrække og fastholde interessenter.

Det, som jeg vil undersøge med hensyn til NKT Holding, er hvorledes virksomheden formår at integrere CSR i organisationens virksomhedspraksis, samt i hvilket omfang. Endvidere agter jeg at finde ud af, hvordan globaliseringen i samspil med CSR har en kæmpe indflydelse på NKT, og hvorledes det har betydning for deres økonomiske udvikling.

I opgaven har jeg anvendt begreberne CSR, samfunds-, socialt ansvar og bæredygtighed synonymt, og der skal derfor ikke forsøges at lægge nogen forskel i ordene."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Globalisering og CSR i VØ og IØ

[3]
Bedømmelser
 • 05-12-2011
  Fantastisk opgave! Rigtig god!
 • 20-05-2012
  middel ......................
 • 05-03-2014
  ok opgave til inspiration