SRP om "The Help" og Frihedsbevægelsen i USA i Engelsk og Historie

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Engelsk A)
 • 10
 • 27
 • 8663
 • PDF

SRP om "The Help" og Frihedsbevægelsen i USA i Engelsk og Historie

SRP om bogen "The Help" af Kathryn Stockett, samt frihedsbevægelsen i USA i fagene Engelsk A og Historie A. I opgaven gives der en redegørelse for de begivenheder som førte til John F. Kennedys "Civil Rights Speech", og en gennemgang af de væsentligste politiske argumenter for de sortes borgerrettigheder.

Herefter analyseres de sortes forhold i USA, som de kommer til udtryk i romanen "The Help", som er skrevet af Kathryn Stockett.

Slutteligt tages der stilling til den anførte kritik i "An Open Statement to the Fans of The Help".

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 1

Indholdsfortegnelse 2

Indledning 3

Opgave 1:
Begivenheder, der har ført til John F. Kennedys ”Civil Right Speech”, samt væsentlige, politiske argumenter for de sortes borgerrettigheder 5

Opgave 2:
De sortes forhold i USA i romanen ”The Help” i perioden op til borgerrettighedsbevægelserne 11

Opgave 3:
Stillingtagen til den anførte kritik i ”An Open Statement to the Fans of The Help” 17

Konklusion 23

Litteraturliste 24

Uddrag

Indledning

Denne opgave handler om ”Romanen The Help og frihedsbevægelsen i USA”. Jeg vil blandt andet berøre temaer som undertrykkelse, raceadskillelse og sammenhold. Motivationen for at skrive om dette område har været, at temaer som de ovennævnte har præget USA og været med til at forme landet.

Jeg har valgt at opdele min srp-opgave i de tre opgaveformuleringer, der allerede er blevet udformet. Dog har jeg valgt at gøre overskrifterne noget kortere.

For at besvare den første opgaveformulering vil jeg først kort præsentere John F. Kennedy, da han gik over i historien ved at sætte fokus på de sortes undertrykkelse i en tid, hvor raceadskillelse var blevet en ”naturlig” del af tilværelsen. Derefter vil jeg redegøre for Jim Crow-lovene, som eksiste-rede på den tid, og som var med til at definere folks adfærd i det offentlige rum. Derefter vil jeg redegøre for tre vigtige begivenheder, der eksemplificerer de sortes oprør mod raceadskillelse . På baggrund af disse begivenheder vil jeg analysere, hvorledes de påvirkede John F. Kennedys stand-punkter i hans tale i 1963, ”Civil Right Speech”.

I den anden opgaveformulering vil jeg først kort præsentere og analysere de væsentlige punkter fra den amerikanske roman ”The Help”. Dette vil jeg gøre for at give læseren et indblik i historien, og dermed en bedre forståelse af opgavens indhold. Jeg vil på baggrund af romanen ”The Help” lave en analyse og fortolkning af de forskellige karakteristika, der indgår i de sortes indbyrdes forhold og de sortes forhold til de hvide. Når jeg fremover henviser til sidetal fra romanen ”The Help”, vil jeg benytte mig af forkortelsen ”TH”, der vil blive efterfulgt af et sidetal.

I den tredje opgaveformulering vil jeg først lave en præsentation af ”The Association of Black Women Historians”, der har fremført kritikken mod romanen og filmen ”The Help”. Derefter vil jeg redegøre for deres centrale kritikpunkter i ”An Open Statement to the Fans of The Help” og sætte deres synspunkter op mod forfatteren Kathryn Stocketts bevæggrund for at skrive denne roman. Jeg vil til sidst ud fra dette diskutere og tage stilling til, i hvilke punkter jeg er enig eller uenig med ”The Association of Black Women Historians”... Køb adgang for at læse mere

SRP om "The Help" og Frihedsbevægelsen i USA i Engelsk og Historie

[5]
Bedømmelser
 • 29-12-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Relevant for min SRP skrivning, da jeg også skulle analysere og fortolke "The Help". Desuden er sproget formuleret godt, og opgaven er derfor god som inspiration, når man sidder og går i stå. Hvad der er en smule irriterende og forvirrende, er opdelingen af opgaveformuleringen i indledningen, hvor den behandles nærmest som 3 selvstændige opgaver, fremfor en sammenhængende. Som bekendt skal SRP skrives som én opgave.
 • 16-03-2013
  Rigtig god opgave! brugte den primært til inspiration
 • 09-05-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig god til inspiration!
 • 23-11-2014
  Givet af 2.g'er på STX
  jhvl,jvj,hvljv l l ,jhhv