SRP: Borgerrettighedsbevægelsen og analyse af The Help (Niceville)

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Engelsk A)
  • 12
  • 22
  • 6956
  • PDF

SRP: Borgerrettighedsbevægelsen og analyse af The Help (Niceville)

Få inspiration til analyse af filmen "The Help" (Niceville) af Tate Taylor med dette SRP om borgerrettighedsbevægelsen i 1960'ernes USA, som indeholder en analyse og fortolkning af filmen med uddrag af roman af samme navn.

I analysen inddrages segmenter af filmen "Mississippi Burning".

Opgaven er i Engelsk og Historie A.

Studienets kommentar

En gennemarbejdet og velformuleret opgave.

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Borgerrettighedsbevægelsen i 60'ernes USA 5
Baggrunden for borgerrettighederne 5
Martin Luther King og fredelig protest 6
Sit-ins og Freedom Rides 7
Kampen for borgerrettighederne 8
The Help og dens skildring af borgerrettighedsbevægelsen 9
Borgerrettighedsbevægelsens handlinger og virkemidler 15
Borgerrettighedsbevægelsens udvikling – Tre forskellige strategier 15
Organiseret ikke-vold 17
Planlagte aktioner eller spontane handlinger? 17
Græsrødder og protestbevægelser 19
Konklusion 20
Litteraturliste 21

Uddrag

Indledning
Året er 1963 og Martin Luther King står foran 200.000 mennesker foran det berømte Lincoln Memorial i Washington DC, med en helt bestemt drøm.

Denne drøm skulle senere vise sig, at få stor historisk betydning. Martin Luther King havde, blandt andre, til hensigt at tage kampen op mod flere hundrede års undertrykkelse af landets afroamerikanske borgere. En undertrykkelse, der bestod i alt fra slaveri, fysisk og psykisk tvang, diskrimination, segregation, vold og lynchninger.

Denne opgave indeholder en gengivelse af nogle af de betydeligste begivenheder i løbet af borgerrettighedsbevægelsen i 60'ernes USA og derudover en forklaring af de mest prominente borgerrettighedsorganisationer.
Dernæst vil der i opgaven indgå en analyse og fortolkning af filmen The Help som inddrager uddrag af romanen af samme navn, med henblik på at undersøge hvordan borgerrettighedskampen og racismen kommer til udtryk. Ydermere inddrages filmen Mississippi Burning som understøttende perspektiv.

Opgaven indeholder en analyse af bevægelsens handlinger og virkemidler med fokus på hvordan borgerrettighedsbevægelsen blev iscenesat samt hvorledes man organiserede kampen for borgerrettighederne.
Til slut vil der indgå en vurdering af hvorvidt borgerrettighedsbevægelsens foretagender var planlagte aktioner eller spontane handlinger.

Borgerrettighedsbevægelsen i 60'ernes USA
Som følge af nordstaternes sejr i den amerikanske borgerkrig ophørte slaveriet i USA. Dette var dog ikke ensbetydende med, at den afroamerikanske del af befolkningen var ligestillet med den øvrige del af befolkningen.
Selv efter anden verdenskrig var det amerikanske samfund stadig præget af racisme, med bl.a. raceopdelte skoler, restauranter, parker og toiletter. Som en reaktion på dette, blev borgerrettighedsbevægelsen etableret.
Selve ordet borgerrettighedsbevægelsen er en fællesbetegnelse for de mange organisationer og enkeltpersoner, som kæmpede for afroamerikanernes rettigheder i USA. Målet for bevægelsen var, at ende racesegregationen og diskriminationen af afroamerikanere og ... Køb adgang for at læse mere

SRP: Borgerrettighedsbevægelsen og analyse af The Help (Niceville)

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.