SOP om Bang & Olufsen i VØ og International Økonomi

SOP om Bang & Olufsen i VØ og International Økonomi

SOP om Bang og Olufsen, og Økonomi gennem Krisetider, skrevet i fagene International Økonomi A, og Virksomhedsøkonomi B - I opgaven giver jeg en gennemgang af virksomheden, og en virksomhedsanalyse, og til sidst en diskussion og vurdering af virksomhedens nuværende og fremtidige positionering på markedet.

Opgaveformulering

Giv en kort beskrivelse af virksomheden B&O.
Analyser og vurder, bl.a. på baggrund af en virksomhedsanalyse, hvorledes de internationale økonomiske konjunkturer under finanskrisen har haft indflydelse på B&O’s økonomiske udvikling gennem krisen.
Diskuter og vurder, på baggrund af en strategisk analyse, virksomhedens nuværende og fremtidige position.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 4
Kort beskrivelse af virksomheden Bang & Olufsen 5
Virksomhedsanalyse af koncernen Bang & Olufsen 6
Regnskabsanalyse 6
• Rentabilitetsanalyse 6
• Analyse af indtjeningsevnen 8
• Analyse af kapitaltilpasningsevnen 10
Strategiske analyse 11
• Porters Five Forces 11
• Konkurrencestrategi 14
• Vækststrategi 14
• Boston Model 15
• SWOT-analyse 17
Analyse og vurdering af de internationale konjunkturers indflydelse på B&O's økonomiske
udvikling gennem krisen 20
• Svag intern situation som afgørende faktor for finanskrisens hårde følger 20
• Konjunkturernes påvirkning af forbrugernes købeadfærd 21
• Finanskrisen har skærpet konkurrencen fra mellemprissegmentet 22
Diskussion om og vurdering af B&O's fremtidige strategiske situation 23
• Produktporteføljen skal forbedres 23
• Den nye strategiplan er altafgørende 24
• Markeds- og konkurrenceforhold 25
Litteraturliste 27
Bilag 1-5 30

Uddrag

"B&O – økonomi gennem krisetider:
Indledning

I min virksomhedsbeskrivelse vil jeg kort komme ind på de mest centrale facts med hensyn til virksomhedens kærneområder, struktur og økonomiske situation, for at skabe et overordnet billede af koncernen Bang & Olufsen.

Med hensyn til virksomhedsanalysen vil jeg i regnskabsanalysen tage udgangspunkt i de fem regnskabsår fra 2005/06 til og med 2009/10, således at jeg kan få hele udviklingen med fra før den økonomiske krise viste sine første tegn og op til situationen i dag, hvor vi så småt er på vej ud af krisen.

I den strategiske analyse vil jeg benytte mig at Porters Five Forces, da den vil give mig et godt billede at virksomhedens nuværende situation på markedet såvel som den fremtidige. Ligeledes vil jeg kigge på konkurrencestrategien og vækststrategien for B&O, for at kunne danne mig et billede af virksomhedens nuværende strategi, og hvor virksomheden kan gøre det bedre fremover.

Boston Modellen vil jeg bruge for at give mig et billede af virksomhedens produktportefølje, og dermed for at se om der skulle ligge nogle problemer heri, som ville være interessante for den efterfølgende analyse. Dette vil jeg til sidst samle i en SWOT-analyse for at få den samlede afbildning af virksomhedens nuværende situation, samt hvilke muligheder og udfordringer der ligger og venter, og dermed danne mig et billede af hvilke årsager der blandt andre kan ligge til grunde for den økonomiske udvikling.

Virksomhedsanalysen, relevante artikler fra nettet, heriblandt kommentarer fra forskellige analytikere samt virksomhedens egne udtalelser, vil jeg bruge til at underbygge mine resultater mht. hvilke faktorer, som er kommet i kølvandet på den internationale økonomiske krise, der har haft indflydelse på, hvorledes B&O's økonomiske situation har forandret sig gennem krisen.

Disse faktorer vil jeg, alt efter deres væsentlighed, bruge til at komme med mine bud på hvad der bliver afgørende for B&O's fremtidige strategiske situation, og ligeledes prøve at specificere hvordan denne vil udvikle sig."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Bang & Olufsen i VØ og International Økonomi

[11]
Bedømmelser
 • 05-02-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  God opgave, hvor især afsætningsdelen var ekstremt brugbar. Beskrivelsesdelen og virksomhedsanalysen var fuldstændigt perfekt. Generelt en god opgave, som på det groveste kan anbefales!
 • 09-01-2014
  IØ delen er højst middelmådig, men rentabilitetsanalysen er i orden.
 • 26-02-2014
  God opgave, meget brugbar.
 • 16-10-2013
  Rigtig god inspiration