SOP: B&O i Tyskland i Afsætning A og International Økonomi B

 • HHX 3. år
 • SRP (International Økonomi B, Afsætning A, SOP)
 • 10
 • 35
 • 9856
 • PDF

SOP: B&O i Tyskland i Afsætning A og International Økonomi B

SOP'et handler om B&O i Tyskland, og den er skrevet i kombineret afsætning A og International Økonomi B. Jeg fokuserer udelukkende på TV-markedet!

Opgaven indeholder først en indledning, hvorefter der følger en beskrivelse af B&O - hvordan de startede, og hvordan situationen er nu - som indeholder kort resume af de seneste par regnskabsår.

Dernæst følger en værdikædeanalyse, meget grundig brancheanalyse, SWOT-analyse efterfulgt af delkonklusion.
Derefter bliver markedsforholdene analyseret.

Her bliver der lagt meget vægt på de økonomiske forhold (BNP, arbejdsløshed, privatforbrug/forbrugertillid). De kulturelle forhold bliver bagefter analyseret grundigt, hvorefter konklusion og forslag til fremtidige mål og strategier følger.

Lærers kommentar

Ifølge læreren havde opgave givet 12, hvis blot den havde indeholdt prognoser for tysk økonomi.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Forord 4
Indledning 4
Bang & Olufsen A/S 5
Værdikædeanalyse 6
Metodevalg, -beskrivelse samt fordele og ulemper 7
Primæraktiviteter 7
Indgående logistik 7
Fremstillingsproces 7
Udgående logistik 8
Markedsføring og salg 8
Service 9
Brancheanalyse 9
Metodevalg, -beskrivelse samt fordele og ulemper 9
Konkurrencesituationen for de etablerede virksomheder 10
Truslen fra nye udbydere 11
Truslen fra købere 12
Truslen fra udbydere af substituerende produkter 13
Truslen fra leverandører 13
SWOT-analyse for B&O A/A 14
Metodevalg, -beskrivelse samt fordele og ulemper 14
SWOT-konklusion 14
Delkonklusion 15
Markedsforhold 16
Metodevalg, -beskrivelse samt fordele og ulemper 16
Grundlæggende forhold 16
Naturgivne forhold 16
Samfundsmæssige forhold 17
Specifikke produkt- og markedsforhold 21
Målgruppe 21
Konkurrencesituation 21
Distribution 22
Medieforhold 22
Konklusion + fremtidige mål og strategier 22
Abstract 24
Litteraturliste 25
Bilag 28
Bilag 1 – Bestyrelsen i B&O A/A 28
Bilag 2 – Værdikæden 29
Bilag 3 – Porter's 5 forces 30
Bilag 4 – Skydeskivemodellen 31
Bilag 5 – Terpstras model 32
Bilag 6 - SWOT-analyse for B&O A/A 33
Styrker 33
Svagheder 34
Muligheder 35
Trusler 35
Bilag 7 – markedsforhold 37

Uddrag

1. Forord
Denne opgave er skrevet ud fra informationer fundet på internettet, i bøger, artikler, årsrapporter, fortegningsemissioner samt egen tilvirkning. Mht. samtlige kilder er der udelukkende anvendt kilder, som jeg har vurderet som værende pålidelige.

Det har desværre ikke været muligt at få et interview med en repræsentant for B&O, da de afslog med den begrundelse, at de ikke havde tid eller ressourcer til overs.

2. Indledning:
Tyskland har længe været Danmarks største eksportland , og historisk set har de to lande altid været stabile handelspartnere. Landet er kendt som Europas største industrination , og hører til de mest teknologisk udviklede lande i verden.

Ligesom Danmark har Tyskland gennemgået perioder med høj- og lavkonjunktur, hvilket selvsagt har påvirket de danske virksomheder drastisk, eftersom mange eksporterer til Tyskland i håb om at få et bid af den store kage.

Men hvordan ser det ud i dag i slutningen af år 2009, hvor den globale krise kradser i Tyskland og adskillige danske virksomheders eksport nærmest må betegnes som lammet? En af de virksomheder, der oplever store ændringer i eksporten er danske Bang & Olufsen A/S, som eksporterer audio-, video- og multimedieprodukter.

Økonomien har længe skrantet hos Struer-virksomheden, og flere og flere B&O-butikker har måttet lukke pga. for dårlig omsætning. Men lukning af butikker er måske ikke løsningen på problematikken vedr. negative vækstrater på det tyske marked. Findes der en udvej, eller er B&O nødsaget til at trække sig fra det ellers førhen så guldbelagte marked?

Der vil i det følgende blive redegjort for Bang & Olufsens nuværende strategiske situation på det tyske fjernsyns-marked, herunder grundig analyse af branchen. Situationsanalysen vil blive ført til ende gennem først en virksomhedsbeskrivelse, efterfulgt af en værdikædeanalyse, der belyser de svage punkter samt kernekompetencen hos B&O A/S.

Herefter vil fokus ligge på branchen, hvor markedskræfterne vil blive analyseret vha. Porter's 5 Forces. Konklusionen af disse to analyser vil blive samlet i en SWOT-analyse for B&O sammen med de resterende styrker, svagheder, muligheder og trusler, som jeg har fundet frem til.

Derudover vil opgaven analysere markedsforholdene i Tyskland – både generelle, med fokus på især kultur og økonomi, men også specifikke produkt- og markedsforhold – efterfulgt af en samlet konklusion med forslag til fremtidige mål, strategier og væsentlige handlingsparametre med henblik på at øge salget samt forbedre økonomien. Under hele opgaven vil der blive forsøgt holdt fokus på B&Os salg af fjernsyn, og dermed ikke andre produkter... Køb adgang for at læse mere

SOP: B&O i Tyskland i Afsætning A og International Økonomi B

[3]
Bedømmelser
 • 29-11-2012
  God opgave til inspiration hvis man selv skal skrive i AØ & IØ. Især grundet den uddybelse der er i analyserne af B&O, som giver inspiration til sin egen opgave.
 • 13-12-2011
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtigt god opgave, hjalp meget
 • 16-12-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  God opgave, stor hjælp