SRP om Nørrebro-konflikten | Samfundsfag A og Psykologi B

 • STX 3.g
 • SRP (Psykologi B, Samfundsfag A)
 • 12
 • 25
 • 9990
 • PDF

SRP om Nørrebro-konflikten | Samfundsfag A og Psykologi B

SRP som indeholder en analyse af Nørrebro-konflikten, dvs. konflikten mellem rockere og indvandrere.

Opgaven besvarer hvorfor indvandrere handler som de gør i den gældende konflikt, og det er et studieretningsprojekt hvor samfundsfag og psykologi er blevet brugt ligestillet.

Lærers kommentar

Den samfundsfaglige del er god, den psykologiske del hænger dog lidt mere. Der kunne godt diskuteres mere mellem teorierne.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

○ 1.0 Indledning s 4
○ 2.0 Metode s 4
○ 3.0 Redegørelse for ”Nørrebro-konflikten” og dens aktører s 5
▪ 3.1 Baggrunden og udviklingen i ”Nørrebro-konflikten” s 5
▪ 3.2 Aktører i ”Nørrebro-konflikten” s 6
▪ 3.3 Udfordringer og fokus i ”Nørrebro-konflikten” s 6
○ 4.0 Redegørelse for teorier, der kan forklare aggression, personlig udvikling og
identitetsdannelse i det senmoderne samfund s 7
▪ 4.1 Pierre Bourdieu s 7
▪ 4.2 Anthony Giddens s 8
▪ 4.3 Thomas Ziehe s 9
▪ 4.4 Erik H Erikson s 9
▪ 4.5 Gruppepsykologi s 10
▪ 4.6 Albert Bandura & aggressionsteori s 10
○ 5.0 Analyse af ”Nørrebro-konflikten” ud fra selvvalgte cases med henblik på
årsagssammenhænge bag konflikten s 11
▪ 5.1 Nærmere beskrivelse af grupperingerne s 11
▪ 5.2 Årsager til aggressive adfærdsformer på baggrund af barndommen og den tidlige
ungdom s 14
▪ 5.3 Baggrunden for bandemedlemmernes specifikke måde at handle på i ”Nørrebro-
konflikten” s 16
▪ 5.4 Delkonklusion s 20
○ 6.0 Vurdering om konflikten på Nørrebro er et udtryk for de tendenser der ses i det
senmoderne samfund s 20
▪ 6.1 Tendenser det senmoderne samfund har medført s 20
▪ 6.2 Delkonklusion s 22
○ 7.0 Diskussion s 23
○ 8.0 Konklusion s 24
○ 9.0 Litteraturliste s 25

Uddrag

"1.0 Indledning

Denne opgave vil belyse ”Nørrebro-konflikten” og dens aktører med samfundsvidenskabelige og psykologiske teorier. Der vil blive benyttet forskellige teoretikere til at beskrive konfliktens kerne, baggrunden for aktørernes adfærd og hvorfor konflikten opstår i det senmoderne samfund. Det er først og fremmest banderne med to-sprogede medlemmer, som behandles i opgaven.

Analysen vil beskrive individet og individets udvikling – i dette tilfælde de to-sprogede unge - og vurderingen vil især være baseret på individet i forhold til samfundet. Til sidst sammenfattes alle de tendenser, der spiller ind i konflikten og dens opståen.

Konflikten er aktuel, fordi den også generelt siger noget om, hvordan individet udvikler sig i det senmoderne samfund og hvilke risici dette indebærer. Idet konflikten udstiller de negative sider af det moderne samfund, vil fokus være rettet mod individets uhensigtsmæssige udvikling i samfundet."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Nørrebro-konflikten | Samfundsfag A og Psykologi B

[3]
Bedømmelser
 • 31-01-2010
  jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 04-02-2010
  God opgave. Flot arbejde (;
 • 26-10-2011
  fantastisk flot opgave!!