SRP om Terrorisme i Psykologi B og Samfundsfag A

  • STX 3.g
  • SRP (Psykologi B, Samfundsfag A)
  • Ingen givet
  • 24
  • 8119
  • PDF

SRP om Terrorisme i Psykologi B og Samfundsfag A

SRP om Terrorisme, skrevet i fagene Psykologi B og Samfundsfag A.

I opgaven gør jeg bl.a. rede for begrebet terror, og undersøger hvad vedtagelsen af anti-terrorpakkerne har medført af konsekvenser, samt deres basis i angrebet den 11. september 2001. Slutteligt diskuteres det hvorvidt pakkerne stider imod den danske retsikkerhed.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 2
Begrebet terror 3
Vedtagelsen af anti-terrorpakkerne i Danmark som konsekvens af 11. september 2001 5
Frygt som politisk instrument 7
Analyse af den politiske debat, som gik forud for anti-terrorpakkernes vedtagelse 9
Diskussion om, hvorvidt anti-terrorpakkerne strider imod dansk retssikkerhed 15
Perspektivering 18
Konklusion 19
Noter 21
Litteraturliste 21
Bilag 1: §§ 114 – 114b

Uddrag

"Indledning:
Før den 11. september 2001 levede man i en epoke, som kan betegnes ”tiden efter den kolde krig”. Den kolde krigs afslutning i 1989 gjorde, at Vesten og USA nu stod uden et logisk fjendebillede. Konflikten førte til, at Sovjetunionen blev opløst i 1991 som stat og USA kunne se frem til at blive verdens eneste supermagt i starten af det nye årtusinde.

Det var tiden, hvor de internationale politiske relationer, var præget af optimisme og med Berlin-murens fald, oplevede man en nyvunden tro på en fredeligere verden, en verden med færre væbnede konflikter.

Dette billede ændrede sig, tirsdag den 11. september 2001 kl. 08:46 amerikansk østkyst tid, da ’American Airlines Flight 11 fra Boston til Los Angeles fløj ind i nordtårnet på World Trade Center i New York.

Min opgave omhandler en redegørelse for begrebet terror samt en redegørelse for de anti-terrorpakker, som blev vedtaget i Danmark som konsekvens af terrorangrebet i USA d. 11. september 2001. Jeg vil analysere den politiske debat, der gik forud for anti-terrorpakkernes vedtagelse i Folketinget henholdsvis d. 31-05-2002 og d. 02-06-2006 med henblik på den førte politik og dens konsekvenser.

Jeg vil herunder inddrage Lars Fr. H. Svendens teorier i bogen ”Frygt” fra 2008. Dette gøres for at danne en teoretisk ramme om anvendelsen af frygt som politisk instrument (Jf. Note: ’frygt som politisk instrument’).

I diskussionen vil jeg kigge på, hvorvidt anti-terrorpakkerne strider imod dansk retssikkerhed. Her er indførelsen af § 114 værd at nævne, da denne kan give fængselsstraf på op til livstid. Med denne paragraf blev det strafbart at støtte en organisation eller privatperson, der er indblandet i aktiviteter, der kan defineres som terrorisme.

Yderligere vil jeg diskuterer Politiets Efterretningstjenestes (PET) ekstra beføjelser, der blandt andet giver nye muligheder for at indhente personoplysninger hos enhver offentlig myndighed og endvidere adgang til oplysninger om flypassagerers rejseaktiviteter.

Jeg har med min interesse for den danske bekæmpelse af terror, og den måde, hvorpå den praktiseres, anvendt litteratur, artikler og hjemmesider da jeg mener, at det kan hjælpe mig med at belyse min problemformulering for, at få et så repræsentativt billede af den politiske debat.

Jeg søger derfor i projektet at få indsigt i, hvordan begrebet terror defineres, hvordan en ny lov bliver vedtaget ud fra en frygt for terror og om/hvorvidt anti-terrorpakkerne strider imod dansk retssikkerhed."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Terrorisme i Psykologi B og Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRP om Terrorisme i Psykologi B og Samfundsfag A.