SRP: Staten Israel og Israel-Palæstina Konflikten i Samf A og Historie A

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
  • 10
  • 21
  • 7761
  • PDF

SRP: Staten Israel og Israel-Palæstina Konflikten i Samf A og Historie A

SRP'et indeholder en redegørelse af forløbet og årsagerne til konflikten mellem Israel og Palæstina, og derefter analyseres bestræbelserne for fred fra staten Israels oprettelse til i dag.
Til sidst laves der en vurdering på baggrund af analysen, hvor der vurderes hvorfor der ikke er fundet fred endnu.

Elevens kommentar

Mht. redegørelsen er den for bred. Hvis jeg skulle lave den om, ville jeg vælger nogle centrale begivenheder at redegøre for.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Opgaven mangler en litteraturliste, som der skal være i SRP.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning side 1
Redegør kort for oprettelsen af staten Israel i 1948 side 1 – 4
- Den Zionistiske ideologi side 1
- Imperialistisk dobbeltspil Side 1-2
- 2. Verdenskrig Side 2-3
- Staten Israel oprettes Side 3-4
Redegør for hovedtrækkene i konflikten og præsenter de centrale aktører Side 4-8
- Det arabiske sammenhold Side 4
- PLO 1964 Side 5
- Seksdagskrigen - 1967 Side 5
- Oktoberkrigen - 1973 Side 5
- Terror som talerør Side 5-6
- Israel og USA Side 6
- Camp-David aftalen 1979 Side 6
- Sovjetunionens kollaps Side 6
- Intifadaen 1987-1993 Side 6-7
- Det politiske system i Israel Side 7
- Oslo-aftalen Side 7-8
- Kampen mod terror Side 8
- Hamas til magten Side 8
Analyse af årsagerne til udviklingen i fredsbestræbelserne fra 1990-2010 Side 9-13
- Situationen efter Den Kolde Krig Side 9
- Oslo-aftalen Side 9-10
- Fredsprocessen på standby Side 10-11
- Situationen efter 09-11 Side 11-12
- Israel Palæstina 2001-2005 Side 12
- Sidste periode med Bush-regering Side 12-13
- Obamas linje Side 13
Vurdering af årsager til at der endnu ikke er fundet en løsning på konflikten Side 14-18

Uddrag

Indledning
Midt i Mellemøsten ligger et lille stykke land, lidt større end Jylland. Der har i mange år været en voldelig konflikt mellem to befolkningsgrupper, som begge kæmper for at få en selvstændig stat, i dette stykke land. Kampen står mellem de israelske jøder og de palæstinensiske muslimer, som gennem hele deres historie har været fordrevne folkefærd, uden nogen selvstændig stat.
I min opgave vil jeg give et overblik over denne lange indviklede konflikt, som ikke bare bevæger sig på lokalt plan, men også er påvirket af den omkringliggende arabiske verden, samt den vestlige verdens rolle i fredsprocessen. I løbet af konflikten har mange centrale aktører, kæmpet for at finde en løsning på konflikten. Men hvorfor er det ikke lykkedes endnu?
Det er det centrale spørgsmål, som jeg igennem denne proces, håber at finde svar på.

Redegør kort for oprettelsen af staten Israel 1948
Den zionistiske ideologi
For at forstå hvorfor og hvordan staten Israel blev dannet, må vi bevæge os lidt tilbage i tiden.
I slutningen af 1800 tallet opstod begrebet politisk zionisme, hvis hovedmål var at skabe et nationalhjem eller stat for jøder i Palæstina. Staten Israels eksistensgrundlag ligger på zionistiske idé, og argumenterne der retfærdiggør jøders tilstedeværelse i landet, uddrages fra Zionismen.
Især i Øst-europa spredes nationalismen, hvor jødeforfølgelser og antisemitisme bliver et af nationalismens resultater.
Jøderne er altså på dette tidspunkt et forhadt folkeslag, der ikke har deres eget land eller stat. De har ikke noget fælles mål eller ambitioner om et fælles land, før Herzl i 1896 udgiver bogen ”Der Judenstaat”. På en zionistisk kongres året efter, vedtages stiftelsen af en verdensomspændende organisation, hvis mål er at etablere et hjem til det jødiske folk i Palæstina.
Kapitalisme, kolonialisme og nationalisme samt jødedommens tilknytning til Palæstina,... Køb adgang for at læse mere

SRP: Staten Israel og Israel-Palæstina Konflikten i Samf A og Historie A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.