USA's rolle i Israel-Palæstina konflikten | SRP

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
 • 12
 • 25
 • 8460
 • PDF

USA's rolle i Israel-Palæstina konflikten | SRP

Dette Studieretningsprojekt (SRP) i Samfundsfag A og Historie A handler om USA's rolle i Israel-Palæstinakonflikten. Opgaven indeholder en analyse af udvalgte præsidenters taler om emnet samt en undersøgelse af den jødiske lobbys rolle i Amerikansk politik.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning
Kort redegørelse for USA's rolle i Israel-Palæstina-konflikten samt analyse af udvalgte præsidenttaler om emnet
- USA's rolle i Israel-Palæstina-konflikten
- - Holocaustindustrien
- - Massiv økonomisk støtte til Israel
- - Palæstina - blot en skrøbelig ”stat”?
Præsident Harry Truman om Israel-Palæstina-konflikten i 1948
- Præsident Richard Nixon om Israel-Palæstina-konflikten i 1973
- Præsident George W. Bush om Israel-Palæstina-konflikten i 2002
- Præsident Barack Obama om Israel-Palæstina-konflikten i 2012
- Delkonklusion 1
Undersøgelse af rollen den jødiske lobby spiller i amerikansk politik samt diskussion af hvordan den påvirker USA's forhold til Mellemøsten
- Det amerikanske politiske system
- Den israelske lobbys indflydelse
- USA's forhold til Mellemøsten
- Delkonklusion 2
Diskussion af hvilke aktører der kan medvirke til fred mellem Israel og Palæstina samt vurdering af mulighederne for en tostatsløsning
- Mellemstatslige organisationer - EU
- Overstatslige organisationer – FN
- Uafhængig amerikansk regering
- Tostatsløsningen som mulighed
- Delkonklusion 3
Konklusion
Bibliografi

Uddrag

Siden 1947 har Israel været erklæret en selvstændig stat, men denne erklæring – også kendt som FN's sikkerhedsråds resolution 181 – har ført til store kampe mellem arabere og israelere i Mellemøsten. USA har siden oprettelsen haft et stort engagement for at beholde en stat tilegnet til jødiske folk, men det palæstinensiske folk har ikke reageret positivt over at blive fjernet fra det land man selv havde erobret i tidernes morgen. USA's engagement i staten Israel er uden tvivl stor, men kan dette engagement og forhold til Israel være grunden til at Israel-Palæstina konflikten endnu ikke er afsluttet efter 66 års intense forsøg på at finde en løsning?

Norman Finkelstein, en amerikansk professor i politologi med rødder i Polen, forklarer i sin bog, Holocaustindustrien – refleksioner over udnyttelsen af jødernes lidelser, at der fra en jødisk elite i USA er blevet grundlagt det han kalder ”Holocaustindustrien”. Her fungerer Holocaust som en ideologisk fremstilling af Nazisternes jødeudryddelser i 30'erne og 40'ernes Europa. Holocaustindustrien går i bund og grund ud på at man har skabt en fælles samfundsværdi, der tydeliggøre, at jøderne på baggrund af Holocaust altid vil være ofre og aldrig ville kunne stilles til ansvar for deres handlinger. Modstandere eller kritikere af jødernes handlinger vil blive verbalt skudt ned i medierne med beskyldninger antisemitisme og nazisme. Man kan passende sammenligne jødeudryddelserne med en anden forfærdelig historisk hændelse, nemlig den belgiske kong Leopold 2., som i 1885 og frem systematisk dræbte og udnyttede omkring 10 millioner congolesere. Det interessante er, at selvom de to forfærdelige hændelser begge ender med at koste 10 millioner mennesker livet, så er der stor forskel på hvilke af hændelserne der bliver erindret bedst i USA. Mens der er over 40 forskellige museer i USA der alle fremstiller Holocaust , er det ikke lykkedes at finde ét eneste museum om belgiernes masseudryddelse af congoleserne. Det er blot én af de ting Finkelstein i sin bog lægger vægt på. Hvorfor er der så stor en forbindelse mellem amerikanere og jøder når det er under 3% af landet som har jødisk afstamning? Svaret på dette spørgsmål er, ifølge Finkelstein, Holocaustindustriens afgørende betydning på den amerikanske selvforståelse... Køb adgang for at læse mere

USA's rolle i Israel-Palæstina konflikten | SRP

[1]
Bedømmelser
 • 08-12-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  hvordan kan du have fået 12 for dette her?