SOP om Det Danske Boligmarked i Samfundsfag og IØ

  • HHX 3. år
  • SRP (Samfundsfag B, International Økonomi A, SOP)
  • 10
  • 18
  • 6784
  • PDF

SOP om Det Danske Boligmarked i Samfundsfag og IØ

SOP'et indeholder en redegørelse af udviklingen på det danske boligmarked siden årtusindeskiftet, og hvilken rolle boligmarkedet spiller for den samfundsøkonomiske situation, samt en undersøgelse af årsagerne til at boligboblen brast med efterfølgende stagnation som konsekvens.

Slutteligt er der en vurdering af hvilke tiltag den nye regering kan sætte i værk med henblik på at få gang i boligsalget igen.

Opgaveformulering

Denne rapport omhandler det danske boligmarkedet, og er bygget op omkring følgende del problemer:
- Redegørelse for udviklingen på det danske boligmarked siden årtusindeskiftet.
- Analyse af hvilken rolle boligmarkedet spiller for den samfundsøkonomiske situation.
- Diskussion af årsagerne til, at Boligboblen brast med efterfølgende stagnation på
boligmarkedet som konsekvens.
- Diskussion og vurdering af hvilke tiltag den nye regering kan sætte i værk med henblik på at få gang i boligsalget igen.

Elevens kommentar

Grunden til jeg ikke fik 12, var fordi min indholdsfortegnelse var lidt rodet og der manglede enkelte ting i den.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Problemformulering
1.1 Problemformulering
1.2 Vægtning
1.4 Kildekritik
1.5 Projektets omfang
2. Redegørelse af udviklingen på det danske boligmarked siden årtusindeskiftet.
2.1 Opsummering
3. af hvilken rolle boligmarkedet spiller for den samfundsøkonomiske situation.
3.1 Det økonomiske kredsløb
3.2 De økonomiske mål
3.3 Opsummering
4. af årsagerne til, at Boligboblen brast med efterfølgende stagnation som konsekvens.
4.1 Opsummering
5. og vurdering af hvilke tiltag den nye regering kan sætte i værk med henblik på at få gang i boligsalget igen.
5.1 opsummering
6. konklusion:
7. Kilder
7.1 Dokumentarer
7.2 Hjemmesider
7.3 Bøger
7.4 Powerpoint.

Uddrag

1.1 problemafgrænsning:
I forhold til den økonomiske krise, har jeg fundet det nødvendigt, at fremstille finanskrisens hovedårsag, på baggrund af den amerikanske økonomi.

Dog uden at gå mere i dybden i forhold til den europæiske krise, og anden udenlandsk påvirkning, på den danske økonomi i større grad. Det er for at bevare mit fokus på det danske boligmarked.

Jeg har samtidig fundet afgrænsning nødvendig i forhold til uddybelse af nybyggeri og finansiering heraf. På baggrund af relevans, er det blevet analyseret i det omfang, der fandtes nødvendigt for opgavens besvarelse.

Mulige tiltag har jeg samtidig valgt at afgrænse i forhold til, hvad jeg finder relevant for opgaven.

1.2 Vægtning:
Mit hovedfag er International Økonomi, og derfor ligger hovedvægtningen der, men samfundsfag, som mit bifag, bliver også vægtet højt, da der bliver fokuseret på de økonomiske problemstillinger i samfundet.

1.3 Metodevalg:
Jeg vil starte med en kort redegørelse for boligmarkedet udvikling siden årtusindeskiftet. Derefter vil jeg analysere hvilken rolle boligmarkedet spiller for den samfundsøkonomiske situation, ved at benytte mig af det økonomiske kredsløb, og de økonomiske mål.

Herefter diskutere årsagerne til, at Boligboblen brast med efterfølgende stagnation på boligmarkedet som konsekvens. Til sidst vil jeg diskuter og vurder hvilke tiltag den nye regering kan sætte i værk med henblik på at få gang i boligsalget igen, på baggrund af de foregående analyser... Køb adgang for at læse mere

SOP om Det Danske Boligmarked i Samfundsfag og IØ

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.