SOP om Kina og Indiens Økonomiske Udvikling i IØ og VØ

SOP om Kina og Indiens Økonomiske Udvikling i IØ og VØ

SOP'et indeholder en omfattende redegørelse for Kinas og Indiens økonomiske udvikling der har fundet sted i de seneste 15 år. De har begge to oplevet en massiv økonomisk vækst de seneste år. Der inddrages mange kvantitative data - såsom BNP, inflation, udvikling i betalingsbalancen etc.

Derudover sammenlignes de to økonomier og deres vej til den økonomi de har idag. Der inddrages deres metoder, bl.a. har en Kina oplevet en industrialisering, mens Indien nærmest har sprunget over det punkt, og gået direkte til service.

Til sidst vurderes de fremtidige udfordringer de to lande har for at bibeholde deres økonomiske udvikling, bl.a. Kinas store miljøforurening mv.

Elevens kommentar

Der kunne måske godt havet været lidt flere underoverskrifter.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Abstract 3
2. Indledning 3
3. Redegørelse 4
3.1 Kinas økonomiske udvikling de seneste 15 år 4
3.2 Indiens økonomiske udvikling de seneste 15 år 7
4. Analyse 10
5. Vurdering 15
7. Bilag 21
Bilag 7.1 - Kinas økonomiske udvikling og placering på en række økonomiske indikatorer 21
Bilag 7.2 - Oversigt over udvalgte landes udvikling i BNP i perioden 1960 - 2010 (målt i US$) 21
Bilag 7.3 - Inflationen i Kina og Indien i perioden 1960 - 2010 (årlig %) 22
Bilag 7.4 - Udviklingen i Kina og Indiens betalingsbalance på de løbende poster i perioden 1975 - 2010 (målt i US$) 22
Bilag 7.5 - Udviklingen i udvalgte landes BNP pr. indbygger i perioden 1960 - 2010 (målt i US$) 23
Bilag 7.6 - Total arbejdsstyrke i perioden 1980 - 2010 23
Bilag 7.7 - Kina og Indiens eksport i perioden 1960 - 2010 (målt i US$) 24
Bilag 7.8 - Kina og Indiens import i perioden 1960 - 2010 (målt i US$) 24
Bilag 7.9 - Kina og Indiens CO2 udslip i perioden 1960 - 2010 (et tusind ton) 25
Bilag 7.10 - Kina og Indiens direkte udenlandske investeringer i perioden 1960 - 2010 (målt i US$) 25
8. Litteraturliste 25
9. Slutnoter 26

Uddrag

2. Indledning:
'Når Kina vågner, vil verden skælve', skulle Napoleon engang have sagt .
Han måtte siges at have ret. Kina er vågnet, og det er noget som resten af verden for alvor kan mærke. For ca. 15 år siden var Kina en nation fuld af cykler og triste bygninger. Men i dag er landet fyldt med fabrikker, moderne lufthavne, skyskrabere og meget mere.

Alt dette er opført i løbet af det seneste årti, hvor den kinesiske økonomi for alvor er vågnet. Et tempo man aldrig har været vidne til før. De er vokset fra udviklingslandes rækker til i dag at være en af verdens største økonomier (jf. bilag 6.1). Ligeledes Kina, har Indien også oplevet et massivt økonomisk opsving de seneste år, dog ikke i samme omfang som Kina.

Mens Kina har haft dette meteoragtige økonomiske opsving, har Indien haft en lidt langsommere, men stabil vækst. Dog forandrer de to landes økonomiske transformation verden, hvilket allerede kan ses på de faldende Wal-Marts priser, de stigende priser på benzin og ikke mindst den luft vi indånder. Deres økonomiske vækst får økonomierne i USA, Europa og Japan til at se ud som de står helt stille.

Og pludselig er det nærmest nødvendigt for de vestlige virksomheder at outsource til Kina eller Indien for at bibeholde deres konkurrencedygtighed over for andre virksomheder. Dette har medført at udviklede lande som USA, Japan, Storbritannien mv. mister arbejdspladser, mens udviklingslandene som Indien og Kina hele tiden vinder arbejdspladser. Dette er noget som sætter den amerikanske og europæiske middelklasse under pres.

Men hvad har Kina og Indien gjort for at opnå denne voldsomme økonomiske vækst? Har de opnået deres vækst på forskellige måder, eller har de brugt de samme metoder? Og hvordan vil deres fremtid se ud? Det ville blive diskuteret i denne opgave, hvor en historisk gennemgang vil belyse forståelsen af den økonomiske udvikling, som Kina og Indien har gennemgået for at opnå den position de har i dag.

I følgende opgave vil Kina og Indiens økonomiske vækst blive undersøgt vha. af en grundig historisk redegørelse. Herefter vil der analyseres hvilke metoder de to lande har anvendt, og give en grundig indføring i hvordan de to lande har opnået deres position. Slutteligt vil deres fremtidsperspektiver vurderes og konkluderingen vil drage en logisk slutning... Køb adgang for at læse mere

SOP om Kina og Indiens Økonomiske Udvikling i IØ og VØ

[4]
Bedømmelser
 • 17-12-2012
  Hej kan du ikke lige skrive din problemformulering. Hvordan er det lige at VØ faget er inddraget i opgaven?
 • 26-09-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Hvordan lyder problemformuleringen til denne opgave?
 • 29-04-2012
  Givet af Studerende på 1. år
  god inspirationsopgave
 • 05-03-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig god opgave, god struktureret!