SOP om Grundfos' internationalisering i VØ og IØ

SOP om Grundfos' internationalisering i VØ og IØ

SOP om Grundfos, hvor jeg bl.a. giver en omfattende analyse af virksomheden og en virksomhedsbeskrivelse - i opgaven undersøger jeg den samfundsøkonomiske udvikling i relation til virksomheden, og hvordan Grundfos kan fremtidssikre koncernen og hvilke resultater en sådan fremtidssikring kan have for virksomhedens vækst. Opgaven er skrevet i fagene International Økonomi A og Virksomhedsøkonomi A.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Indledning 2
1.2 Problemformulering 3
2. Metodeafsnit 4
3. Virksomhedsbeskrivelse af Grundfos A/S 5
3.1 Virksomhedstype og ejerforhold 5
3.2 Fra begyndelsen i 1945 til i dag 5
3.3 Internationalisering 6
4. Samfundsøkonomisk udvikling i udvalgte regioner 8
4.1 Samfundsøkonomisk udvikling i Europa 8
4.2 Samfundsøkonomisk udvikling i Kina 9
4.3 Samfundsøkonomisk udvikling i USA 10
4.4 Sammenligning af de udvalgte regioner 11
5. Grundfos' påvirkning af den samfundsøkonomiske udvikling 12
5.1 Grundfos' omsætning fordelt på regioner sammenlignet med den Samfundsøkonomiske udvikling. 13
5.2 Regnskabsanalyse af Grundfos 14
5.2.1 Rentabilitetsanalyse 15
5.2.2 Indtjeningsevne 17
5.2.3 Den vertikale balancestruktur 18
5.2.4 Sammenfatning af regnskabsanalyse 20
6. Forslag til Grundfos' fremtidig vækst 22
7. Konklusion 24
8. Litteraturliste 25
9.1 Bøger 25
9.2 internetkilder 25
9.3 Indslag og artikler 26
9. Bilag 26
9.1 Bilag 1 26
9.2 Bilag 2 27
9.3 Bilag 3 27
9.4 Bilag 4 28
9.5 Bilag 5 28
9.6 Bilag 6 31
9.7 Bilag 7 33

Uddrag

"1. Indledning:
I starten af dette årtusindeskifte, var samfundsøkonomien præget af både høj og stabil økonomiske vækst. Folk følte at de fik flere penge og begyndte da også at låne flere penge i bankerne.

Bankerne udstedte lån til stort set alle, da man ikke så nogen risiko ved at udstede lån i denne tid. Man troede altså ikke at noget kunne gå galt. Der var jo penge nok, men dette skulle tage en drastisk drejning.

I slutningen af dette årti, ændrede det sig fuldstændigt. Verdensøkonomien brød sammen og mange virksomheder fulgte med.

De danske virksomheder havde lige pludselig ikke overskud, men fik i stedet underskud. Dette var dog ikke tilfældet for verdens største producent af cirkulationspumper, nemlig Grundfos. Grundfos foretag nogle interne ændringer, som forhindrede røde tal på bundlinjen.

I denne opgave vil der blive set på, hvordan Grundfos blev påvirket af den samfundsøkonomiske tilbagegang i årene 2008 og 2009. Der vil også blive set på, hvad virksomheden gjorde for at komme ud af denne krise og hvad der skal sikre Grundfos fortsat vækst i fremtiden.

Opgaven startes med en beskrivelse af, Grundfos som aktieselskab, og hvad der er specielt ved dette aktieselskab, samt komme ind på noget omkring Grundfos' ejerforhold. Derefter vil der kort blive redegjort for Grundfos' historie og Grundfos' internationalisering, hvor omsætningen fra forskellige regioner bliver inddraget.

Dernæst vil der foretages en analyse af den samfundsøkonomiske udvikling, ud fra nøgletallene: BNP's vækst, arbejdsløsheden og inflation. Disse analyser, foretages af de mest relevante områder i forhold til Grundfos.

Der tages udgangspunkt i eurozonen, hvor der ses specifikt på Tyskland som er Grundfos' største marked. Derudover ses der også på Kina, som Grundfos i dag kalder for deres andet hjemmemarked og til sidst på USA, som er et marked Grundfos' ser store muligheder på trods af hård konkurrence. Derefter vil foretages en sammenligning af disse analyser og forklares evt. forskelle.

På baggrund af de foretagne analyser, vil der ses på Grundfos' omsætning fordelt på regioner, sammenlignet med de samfundsøkonomiske nøgletal. Dernæst vil der foretages en regnskabsanalyse, som har til formål at vise hvordan Grundfos blev påvirket af nedgangen i samfundsøkonomien i årene 2008 og 2009.

Opgaven afsluttes med et konkret forslag, til hvordan Grundfos skal sikre sin fremtidig vækst og hvordan Grundfos' økonomi vil blive påvirket, ved en udførelse af dette forslag."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Grundfos' internationalisering i VØ og IØ

[1]
Bedømmelser
  • 15-11-2013
    ser godt ud, også god til inspiration inden man begynder :)