SRO i Spansk A og Engelsk A om migration fra Mexico til USA

 • STX 2.g
 • SRO (Spansk A, Engelsk A)
 • 12
 • 10
 • 3483
 • PDF

SRO i Spansk A og Engelsk A om migration fra Mexico til USA

Opgaven er skrevet i fagene engelsk og spansk, så der er analyser af forskellige engelske og spanske tekster, så er opgave formuleringen besvaret som lyder følgende:

• Redegør for den latinamerikanske befolkningsgruppes forhold og vilkår i det moderne USA.
• Med udgangspunkt i tekster/film på spansk og engelsk ønskes en analyse af de kultu-relle, sproglige, uddannelsesmæssige og/eller livsstilsmæssige karakteristika.
• Endelig ønskes en vurdering af befolkningsgruppens betydning og status i USA i dag.

For at besvare disse spørgsmål vil jeg inddrage og analysere forskellige spanske og engelske tekster. Jeg vil bruge følgende tekster: ”Estoy Enamorada”(s. 22-24, somos latinos), denne tekst har jeg valgt, fordi den illustrerer kulturmødet mellem Mexico og USA, ”Clash of Civilazations”, har jeg valgt, for at vise hvilke faktorer der gør sig gældende for kulturer, og for at forklare indvandrernes adfærd, og ”We Would Like You to Know”(s. 53-54, somos latinos), har jeg valgt, for at gøre opmærksom på, at ikke alle mexicanere er kriminelle og ufaglærte - mange er velintegrerede og veluddannede. Jeg vil med teksterne forsøge at udpege eksempler på kulturmødet og belyse, hvad der er sket, og hvorfor det er sket. Jeg vil i ”Clash of Civilisations” analysere hans afsnit: ”Why Civilisations Will Clash” og de 5 argumentationer, og prøve at perspektivere til situationen i USA i dag.

I opgaven vil jeg primært bruge den humanitære metode til at analysere og fortolke teksterne. Det er umuligt at undgå noget samfundsfagligt med dette emne, så opgaven vil også omhandle samfundsrelaterede emner.

Lærers kommentar

Lærerens kommentar: Flot 12

Indhold

Abstract s. 3
Indledning s. 3-4
Latinamerikanernes forhold og vilkår s. 4-5
De kulturelle, uddannelsesmæssige, sproglige og livsstilsmæssige karakteristika s. 5-9
Latinamerikanernes betydning og status s. 9
Konklusion s. 9-10
Litteraturliste s. 10

Uddrag

Indledning

Latinamerikanere (Latinos) er den største minoritet i USA. Der bor ca. 41 millioner latinos rundt omkring i hele USA. 66,9% af de 41 millioner er fra Mexico, 8,6% er fra Puerto Rico, 14.3% er fra Mellem- og Sydamerika, 3,7% er fra Cuba og 6,5% kommer fra andre spanskta-lende lande. Der er store ghettoer i forskellige byer i USA, hvor der næsten kun bliver talt spansk, og det er ikke unormalt at høre spansk, hvis man går ned ad gaderne i de større byer. Latinos er i det hele taget blevet en stor del af USA's hverdag, i Miami er der f.eks. så mange cubansk-amerikanere, at ”Miami Herald”, byens største avis, bliver udgivet både på engelsk og spansk. I 2050 forventes befolkningsgruppen at udgøre 25% af USA's befolkning. Latinobe-folkningen er derved også blevet en vigtig brik i USA's samfund. Latinoerne afholdt i 2006 en aktionsdag kaldet: ”Un dia sin latinos”, (en dag uden latinamerikanere), hvor de ikke arbejde-de. Det resulterede i at store dele af restaurationsbranchen og serviceindustrien måtte lukke den dag.

Latinamerikanerne er taget til USA i håb om bedre forhold og vilkår, men har de opnået disse mål? Og hvordan er deres forhold/ vilkår i dag? Der er ingen tvivl om, at de har en stor indfly-delse på arbejdsmarkedet og samfundet, men hvor stor? Og hvorfor? Nordamerikas og Mel-lem- og Sydamerikas kultur, værdier, traditioner og religioner er ikke helt ens, så der er sket et kulturmøde mellem de to parter. Hvordan har de uddannelsesmæssige, sprogmæssige, kul-turelle og livsstilsmæssige værdier ændret og udviklet sig ved dette kulturmøde? Det er spørgsmål som disse, jeg vil forsøge at svare på i opgaven.

For at besvare disse spørgsmål vil jeg inddrage og analysere forskellige spanske og engelske tekster. Jeg vil bruge følgende tekster: ”Estoy Enamorada”(s. 22-24, somos latinos), denne tekst har jeg valgt, fordi den illustrerer kulturmødet mellem Mexico og USA, ”Clash of Civilaza-tions”, har jeg valgt, for at vise hvilke faktorer der gør sig gældende for kulturer, og for at for-klare indvandrernes adfærd, og ”We Would Like You to Know”(s. 53-54, somos latinos), har jeg valgt, for at gøre opmærksom på, at ikke alle mexicanere er kriminelle og ufaglærte - man-ge er velintegrerede og veluddannede. Jeg vil med teksterne forsøge at udpege eksempler på kulturmødet og belyse, hvad der er sket, og hvorfor det er sket. Jeg vil i ”Clash of Civilisations” analysere hans afsnit: ”Why Civilisations Will Clash” og de 5 argumentationer, og prøve at perspektivere til situationen i USA i dag.

I opgaven vil jeg primært bruge den humanitære metode til at analysere og fortolke teksterne. Det er umuligt at undgå noget samfundsfagligt med dette emne, så opgaven vil også omhandle samfundsrelaterede emner... Køb adgang for at læse mere

SRO i Spansk A og Engelsk A om migration fra Mexico til USA

[3]
Bedømmelser
 • 23-09-2014
  God opgave, hjalp mig i 2g
 • 23-03-2014
  den var okay...........
 • 04-02-2013
  Givet af 2.g'er på STX
  fin opgave. god hjælp