SRO i Spansk A og Engelsk A om migration fra Latinamerika til USA

 • STX 2.g
 • SRO (Spansk A, Engelsk A)
 • 10
 • 13
 • 3939
 • PDF

SRO i Spansk A og Engelsk A om migration fra Latinamerika til USA

I denne opgave vil jeg analysere det møde med det amerikanske samfund, som immigranterne fra Latinamerika oplever. Jeg vil fokusere på den politiske og sociale virkelighed i USA, og på hvordan den påvirker immigranternes hverdag og ændrer deres livsform. Som afslutning vil jeg vurdere konsekvenserne af den ændrede livsform.

Indhold

Indledning……………………………………………………………….s. 2
USA- en nation af indvandrere………………………………………...s. 3
Drømmen om USA og mødet med USA……………………………….s. 4
Latinoerne – den stærkeste minoritet i USA………………………….s. 6
Begrænsning af immigrationen/politiske konsekvenser af
indvandringen til USA……………………………………………… .s. 7
Økonomiske konsekvenser af indvandringen til USA ……………….s. 8
Sociale konsekvenser af indvandringen til USA………………………s. 9
Psykologiske konsekvenser af indvandringen til USA ..………. …. s. 10
Sammenfatning …………………………………………………….. s. 12
Summary in English ……………………………………………….. s. 12
Litteraturliste

Uddrag

Indledning:
Emigration er et emne, der fylder mere og mere i nyhederne og i samfundsdebatten, ikke bare i Danmark men i alle vestlige lande. For mennesker i Latinamerika repræsenterer USA et håb om et bedre liv og mange latinamerikaneres eneste mulighed for at opfylde håbet er at forsøge at rejse til USA, enten legalt eller illegalt. En stor del af den illegale grænsetrafik går gennem Mexico, der er det eneste land i Latinamerika, der deler grænse med USA.

For at kunne afgrænse min opgaveformulering har jeg valgt at fokusere på indvandring fra Mexico, Cuba og Puerto Rico. Jeg har delt besvarelsen op i 3 dele. I den første del vil jeg kort opridse indvandringens historie i forhold til USA. Derefter vil jeg undersøge omfanget af den latinamerikanske indvandring til USA efter 2. verdenskrig og baggrunden for den. Jeg vil til dette formål inddrage teori om baggrunden for udvandring og relevant talmateriale. I den anden del af opgaven vil jeg undersøge immigranternes drømme om USA, problemerne med at gennemføre rejsen til USA og endelig mødet med det amerikanske samfund. For at besvare denne del af opgaven vil jeg inddrage forskellige selvbiografiske tekster, der kan give oplysninger om enkelte indvandreres fortælling om mødet med det nye land og amerikansk immigrationslovgivning osv. I sidste del af opgaven vil jeg vurdere de politiske, økonomiske, sociale og psykologiske konsekvenser af indvandringen til USA - også her vil jeg inddrage forskellige former for selvbiografisk tekstmateriale, en sangtekst, billeder, malerier og statistisk materiale.
I min SRO-opgave anvender jeg først og fremmest den humanistiske metode – nemlig analyse og fortolkning af tekstmateriale. Mange af de analyserede tekster er selvbiografiske og omhandler dermed kun et enkelt menneskes oplevelse af virkeligheden. Alligevel mener jeg godt, at man kan sige at opgaven fortæller noget generelt om, hvordan det fx opleves at emmigrere til USA. Det skyldes, at teksternes udsagn er repræsentative for forskellige gruppe af de latinamerikanske indvandrere.
Jeg ville gerne være kommet ind på Aztlan-bevægelsen i USA, men har ikke kunnet finde plads i opgaven.. Aztlán-bevægelsen er en Chicano-bevægelse der bruger navnet Aztlán til at henvise til de landområder i det nordlige Mexico, der blev indlemmet i USA, som et resultat af den mexicansk-amerikanske krig i 1800-tallet. Nogle historiske sprogforskere og antropologer påstand om, at det oprindelige hjemland af Aztecan folk var beliggende i det sydvestlige USA styrkede at Aztlán blev et symbol for aktivister, der mener, at de har en primær ret til landet i det sydlige USA . For at udøve denne ret, har nogle medlemmer af Chicano-bevægelsen foreslået, at en ny nation skal skabes – en republica del norte... Køb adgang for at læse mere

SRO i Spansk A og Engelsk A om migration fra Latinamerika til USA

[7]
Bedømmelser
 • 04-11-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  I den grad godt men dog mangler der fler bid
 • 13-04-2011
  superrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
 • 12-11-2015
  God opgave! Den kan bruges.
 • 20-09-2014
  Rigtig god og meget hjælpsom tak