SRO om modkultur i USA med fokus på The Doors | Musik A og Engelsk A

  • STX 2.g
  • SRO (Engelsk A, Musik A)
  • 10
  • 20
  • 4649
  • PDF

SRO om modkultur i USA med fokus på The Doors | Musik A og Engelsk A

En hel SRO om modkultur i USA med fokus på The Doors.
Indeholder forsider, abstract, indholdsfortegnelse, historisk afsnit, filmanalytisk afsnit, afsnit om digtet "An American Prayer", kort perspektivering til David Crosby's sang "Morrison" og musiske analyser, samt ca. 7-8 siders bilag.

Indhold

1 Forside
1.1: Abstract
2 Indholdsfortegnelse
3 Indledning og opgaveformulering
4 Historisk redegørelse for modkulturelle manifestationer i 1960-70'erne
5 Analyse af filmen The Doors
2.1: The Doors' stiftes
2.2: Jim Morrisons barndoms indflydelse på hans voksenliv
- herunder bruddet med familien og indiansk indflydelse
2.3: livet på kanten
2.4: analyse af uddrag fra An American Prayer
2.5: The Doors effekt på eftertiden
6 Musikalsk analyse af nummeret, Hello, I Love You
Herunder:
3.1: formanalyse
3.2: melodisk analyse
3.3: harmonisk analyse
(3.4): rytmeanalyse vha. et grooveskema
7 Musikalsk analyse af nummeret, We Could Be So Good Together
Herunder:
3.1: formanalyse
3.2: melodisk analyse
3.3: harmonisk analyse
(3.4): rytmeanalyse vha. et grooveskema
8 Vurdering af de to numres plads i deres kulturelle og musikalske samtid
9 Litteraturliste
10 Bilag

Uddrag

Indledning
Jeg vil i følgende opgave redegøre historisk for de modkulturelle manifestatio-ner, som kom til udtryk i USA i slutningen af 1960erne og begyndelsen af 1970-erne. I forlængelse heraf vil jeg analysere og fortolke filmen The Doors samt ud-drag af Jim Morrisons digte An American Prayer.
Fokus i analysen vil ligge på den modkultur Jim Morrison er en repræsentant for. I min fortolkning vil jeg inddrage David Crosbys sang Morrison.
Dernæst vil jeg med udgangspunkt i musikalske analyser af numrene Hello, I Love You, musik og tekst af The Doors, samt We Could Be So Good Together, musik og tekst af The Doors vurdere, hvordan den analyserede musik passer ind i sin kulturelle og musikalske samtid.

Min fremgangsmåde er valgt ud fra baggrundsviden fra de to kompendier, The Decade of Tumult and Change og Revolution i Hovedet, som vi har fået udleveret, samt diverse artikler på internettet. Jeg har derudover brugt noder til de to num-re, hvoraf det ene sæt, We Could Be So Good Together, er hentet ned fra internet-tet. Begge sæt er vedlagt i bilaget... Køb adgang for at læse mere

SRO om modkultur i USA med fokus på The Doors | Musik A og Engelsk A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.