SRO om kvinderollen i hiphop

 • STX 2.g
 • SRO (Samfundsfag B, Engelsk A)
 • 10
 • 21
 • 313
 • PDF

SRO om kvinderollen i hiphop

SRO i Engelsk A og Samfundsfag B, som belyser udviklingen i hiphop-kulturen med fokus på kvindens rolle.

Dette undersøges ved hjælp af diskurs- og tekstanalyser af to sangtekster "The Message" af Grandmaster Flash and the Furious Five og "I'm In It" af Kanye West samt en komparativ analyse af de to sange. Til sidst i opgaven perspektiveres analysen til den kvindelige rapper Nicki Minaj.

Opgaveformulering
Redegør for, hvilken rolle kvinderne har spillet i hiphop-kulturen fra den opstod til i dag. Er der forskel på kvinderollen i kulturen hos old school hiphoppere og hos new school rappere?

Med udgangspunkt i en komparativ og sproglig analyse af 2 selvvalgte numre - et old school og et new school - ønskes en undersøgelse af de hegemoniske kvindediskurser i hiphoppen. Det er et krav, at I inddrager citater fra flere numre til at dokumentere jeres pointer.

Diskuter kvindediskurser og kønsproblematikken i hiphop id fra et sociologisk perspektiv. En kvindelig kunstner inddrages til sammenligning.

Elevens kommentar

Mere samfundsfaglig teori.

Indhold

Indledning 4
Hip-hoppens udvikling – fra ”old school” til ”new school” 4
Kvinden i fokus 8
”The message” af Grandmaster Flash and the Furious Five 8
Opbygning og sprog 9
Rundt om tema og budskab 10
”I'm In It” af Kanye West 11
Sprogbrug og tema 12
Komparativ analyse af ”The Message” og ”I'm In It” 14
Kvindelige diskurser og inddragelse af kvindelig rapper 15
Konklusion 16
Litteraturliste 18
Bilag 1: ”The Message” 20
Bilag 2: ”I'm In It” 22

Uddrag

Indledning

Gadekulturen hip hop er for nogle meget fremmed, mens den for andre er et velkendt aspekt på den ene eller anden måde. Mange, især unge mennesker, har været i berøring med subkulturen enten som lytter til rap-musik eller i forbindelse med street-kulturen og de dertil hørende normer og særlige karaktertræk. Men hip hop er meget mere end som så, og for at kunne forstå denne kultur er det vigtigt at kende til baggrunden for den og dens udvikling gennem tiderne. Det var i slutningen af 1970'erne, at man begyndte at anerkende kulturen og gav den betegnelse “hip hop”. I takt med den globale udvikling og de deraf følgende generelle samfundsændringer, er det interessant at se på rap-musikkens udvikling gennem tiden, og om der er særlige samfundstræk, der ligger til grund for de forskellige tendenser, der ses i teksterne. Vi vil derfor undersøge udviklingen af musikgenren fra “old school” til “new school” og undersøge, hvad der kendetegner bl.a. temaerne og opbygningen i og af musiknumrene, og drage paralleller i et samfundsfagligt perspektiv. Vi vil belyse udviklingen gennem to selvvalgte mandlige rappere og deres musik og desuden inddrage en af nutidens store kvindelige rappere for at sætte genren i perspektiv. Vi vil gennem vores undersøgelser desuden tage udgangspunkt i kvindernes rolle i genren og undersøge, om denne ligger til grund for særlige diskurser.

Hip-hoppens udvikling – fra ”old school” til ”new school”
Subkulturen hip hop har sin oprindelse i bydelene Bronx og Brooklyn og består af fire elementer, som er Breakdance, Graffiti, Deejaying og Rap. Sidstnævnte er endt med at blive det mest udbredte element inden for kulturen. Hip hop opstod med et udspring i den sorte underklasse i USA, og har fungeret som en måde, hvorpå netop denne gruppe af befolkningen kunne komme ud med følelser, frustrationer og oprør i forbindelse med deres sociale placering og deres vilkår som tilhørte den sammenhæng. Senere har musikgenren “rap” udviklet sig til at blive brugt i sammenhæng med det festlige, men også præget af dominerende kønsroller. Hip hop-kulturen har sin start i begyndelsen af 70'erne og har siden da løbende udviklet sig i takt med skiftende tendenser og samfundsordener. Ordet Rap er en forkortelse for rhythm and poetry og underbygger netop genrens formål. At man har et beat, en rytme, der med ord og budskab kobles ...

“The Message” af Grandmaster Flash and the Furious Five

Som udgangspunkt har vi valgt at lave en sproglig analyse af et nummer, der hedder “The Message", der er lavet af Grandmaster Flash and the Furious Five og som udkom i 1982. Nummeret blev, og er et hit og en klassiker for tiden omkring rappens begyndelse og starten på genrens udbredelse. Det er et nummer som man derfor vil karakterisere som værende et old-school rap-nummer, og nummeret har været en stor succes og en populær måde, hvorpå gruppen kom ud med et stærkt budskab berettet fra livet i ghettoen. The Grandmaster Flash and the Furious Five er en af de oprindelige grupper inden for musikgenren, der har haft allerstørst indflydelse på genren gennem tiden og særligt genrens oprindelse. Rappen, som genre, var en generel beretning fra ... Køb adgang for at læse mere

SRO om kvinderollen i hiphop

[1]
Bedømmelser
 • 20-11-2016
  Givet af HF-elev på 2. år
  Det er en god opgave som redegør overordnet for hovedemnet af opgaven hvilket er kvindernes rolle i hip hop kulturen. Gode valg af sangtekster som bliver analyseret og perspektiveret til. Rigtig fin opgave og stor hjælp til inspiration hvis man har valgt subkulturen hip hop.