SRO om Blues | Musik A og Engelsk B

 • STX 2.g
 • SRO (Engelsk B, Musik A)
 • 12
 • 14
 • 4120
 • PDF

SRO om Blues | Musik A og Engelsk B

SRO om Blues (Musik-Engelsk)

Indledning
Man undrer sig over hvad der satte bluesen i gang. Hvordan opstod blues-genren og hvordan udviklede den sig?
”Key To the Highway” og ”Got My Mojo Working” er to forskellige blues-sange, som adskiller sig meget fra hinanden. Jeg vil finde ud af hvorfor, og hvordan.
Jeg vil, med lidt hjælp fra digtet “The Weary blues” og novellen “Sonnys Blues”, undersøge hvilken rolle bluesen havde for de sortes selvforståelse.
Alle fire værker er skrevet på forskellige tidspunkter i bluesens historie, og kan derfor bruges til at beskrive de sortes levevilkår og identitet på forskellige tider i bluesens udvikling i USA.
Jeg vil finde ud af hvad sammenhængen er mellem værkerne og hvad de siger om de sortes vilkår på den pågældende tid.

Indhold

Indledning

1. Redegørelse - Blues-musikkens opståen og udvikling
- De sortes musik
- Bluesens oprindelse
- Genrerne udvikles

2. Analyse og fortolkning
- Mundharpe og guitar som solo-instrumenter (”Key To The Highway”)
- Blues-formen og de blå toner (”Got My Mojo Working”)
- Bluesen som identitet (“Sonny's Blues”)
- Følelsen af The Blues (“The Weary Blues”)

3. Vurdering og perspektivering
- Fra Country- til City Blues
- Sort i et hvidt samfund

Konklusion

Litteraturliste

Bilag

Uddrag

Bluesens opståen og udvikling
Blues-musikken har rødder helt tilbage til starten af 1600-tallet, hvor tusindvis af sorte mennesker blev transporteret fra Afrika og brugt som slaver i USA's sydstater. Direkte kommunikation var forbudt, men visse steder var det dog tilladt at synge og slå på diverse tønder og dåser. Typisk ved slaveplantagerne hørtes skrig og sang fra det sorte folk, om frihed og ligestilling. Musikken var en måde for de sorte at holde fast i den afrikanske musikkultur, og derudover en hjælp til at klare det hårde arbejde. Det hjalp dem til at fastholde det gode håb, på trods af at være blevet tvangsfjernet fra deres hjemland... Køb adgang for at læse mere

SRO om Blues | Musik A og Engelsk B

[4]
Bedømmelser
 • 12-06-2011
  Okay opgave, brugte den selv til gennemlæsning da jeg skulle skrive min opgave. Men vil man have en mere omfattende gennemgang af blues'ens historie vil jeg anbefale at downloade den der hedder Blues musik, som er en SPR opgave skrevet i musik og historie :)
 • 03-02-2011
  Givet af 2.g'er på STX
  jeg synes det var rigtig brugbart og et godt redegørelses afsnit omkring blusens opståend.
 • 03-11-2011
  fino fino fino ......................
 • 19-01-2010
  yeah yeah yeah ;)heeelt sikkerrtt