SRO om det offentliges rolle | Samfundsfag A og Matematik B

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik B, Samfundsfag A)
  • 10
  • 15
  • 3012
  • PDF

SRO om det offentliges rolle | Samfundsfag A og Matematik B

SRO i Samfundsfag A og Matematik B om det offentliges rolle. Opgaven undersøger bl.a. hvad danskernes mening om dette er, samt hvilken indflydelse der baggrunden har på deres svar.

Problemformulering:
Hvordan er sammenhængen mellem danskernes holdninger og forventninger til det offentlige, og hvad kan påvirke disse?

• Hvad forventer danskerne af det offentlige?
• Hvordan mener danskerne, at pengene fra det offentlige bør bruges?
• Hvordan påvirker en persons baggrund hans eller hendes holdninger og forventninger?
• Hvordan kan sammenhængen mellem en persons valg af politisk parti og holdninger samt forventninger påvises, og hvor stor indflydelse har de politiske partier?
• Hvorvidt kan danskernes holdninger og forventninger påvirkes af andre faktorer?

Lærers kommentar

Fin opgave. Den kunne dog uddybes en smule mere i matematik-delen, her tænkes hovedsageligt på Chi^2-testen.

Indhold

Forside
Indholdsfortegnelse
Abstract
Indledning
Forklaring af chi2-testen
Danskernes forventninger til det offentlige
Danskernes holdninger til hvordan det offentlige bør bruge pengene
En persons baggrunds indflydelse
Sammenhængen mellem politisk parti og holdninger samt forventninger
Andre faktorer der kan påvirke holdninger og forventninger
Konklusion
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Indledning:

Der er mange forskellige måder, hvorpå Danmarks offentlige sektor kan prioritere at bruge penge. Der er ligeledes mange forskellige holdninger til, hvordan den danske befolkning mener at pengene rent faktisk bør bruges, og forventninger til, hvad den danske befolkning forventer at det offentlige tager ansvar for.
Jeg vil undersøge, hvor stor sammenhængen mellem danskernes holdninger og forventninger til det offentlige er, om folks forventninger er realistiske i forhold til bl.a. holdningen til offentlige udgifter. Jeg vil undersøge, hvilke faktorer der primært påvirker danskernes holdninger og forventninger. Jeg vil gøre brug af samfundsfaglige metoder og teorier og den matematiske chi2 – test, samt statistikker og undersøgelser fra surveybanken (aau.dk), til at forklare og bevise, hvorfor det hænger sammen som det gør.
Den offentlige sektor spiller en stor rolle i Danmark, men også i min, som privatpersons hverdag. Det er et vedkommende emne, fordi det har en stor betydning for hele Danmarks befolkning. Mere for nogle end for andre.

Danskernes holdninger til hvordan det offentlige bør bruge pengene
Ud fra undersøgelser fra www.surveybank.aau.dk vil jeg redegøre for nogle af de markante holdninger danskerne generelt har til det offentlige. Se bilag 1.
For det første, er 43,4% for, og 36% imod, at reducere de offentlige udgifter. 70,7% er for og 12% er imod, at give offentlige tilskud til projekter, for at skabe nye arbejdspladser. 74,9% er for, 9,6% er imod at give støtte til industrien, med henblik på udvikling af produkter og teknologi.
De områder, hvor størstedelen af den danske befolkning mener, at der skal gives flere penge, er: Miljøet, sundhed, politi og retsvæsen, uddannelse og folkepension. Danskerne mener, at der skal gives færre penge til forsvaret, samt kunst og kultur. Desuden mener over halvdelen af danskerne, at det offentlige bør have ansvaret for at skaffe job til alle der ønsker det, samt at sørge for en .... Køb adgang for at læse mere

SRO om det offentliges rolle | Samfundsfag A og Matematik B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.