SRO om lighed i samfundet

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik A, Samfundsfag A)
  • 10
  • 11
  • 2591
  • Word2007

SRO om lighed i samfundet

SRO om lighed i Matematik og Samfundsfag.

Problemformulering:
1. Beskriv begreberne indkomst og formueforhold i det danske samfund.
2. Redegør for indkomst og formuefordelingen i Danmark. Lorenzdiagram og Gini-koefficient skal benyttes.
3. Vælg et land fra den industrialiserede verden og et udviklingsland og sammenlign.

Indhold

Abstract s. 3
Indledning s. 3
1. Beskriv begreberne indkomst og formueforhold i det danske samfund s. 3
a. Indkomst s. 3
b. Formueforhold s. 4
2. Redegør for indkomst og formuefordelingen i Danmark. Lorenzdiagram og Gini-koefficient skal benyttes s. 4
a. Indkomstfordeling s. 4
b. Formuefordeling s. 7
3. Vælg et land fra den industrialiserede verden og et udviklingsland og sammenlign s. 9
Konklusion s. 10
Litteraturliste: s. 11
Bilag 1 s. 12
Bilag 2 s. 13
Bilag 3 s. 14

Uddrag

Indledning:
Jeg har valgt at skrive om lighed i samfundet, da der er stor forskel på lighed i forskellige samfund. Indkomst og formue spiller en stor rolle, når man snakker lighed, hvilket er interessant for forskellige samfund.
Med hensyn til kilder, har jeg fundet bøger, der omhandler samfundsøkonomi, økonomiske leksika og økonomiske statistikker.

1. Beskriv begreberne indkomst og formueforhold i det danske samfund.

Indkomst:
Indkomst i det danske samfund kan deles op i 3 overordnede hovedbegreber; erhvervsindkomst, formueindkomst og overførselsindkomst.
Erhvervsindkomst indebærer løn og overskud af en selvstændig virksomhed. Når man snakker overskud, kan man enten få erhvervsindkomst som selvstændig erhvervsdrivende, der er ansat i sit eget firma, eller via aktier, som udbytte af andre virksomheders overskud. Når løn omtales, bliver det udbetalt af enten det offentlige eller af private virksomheder som modydelser for den arbejdskraft, lønmodtageren leverer. Arbejdslønnen er normalt aftalt mellem arbejdsgiverforeningerne og fagforbundene i overenskomsterne.
Formueindkomst omfatter nettorenteindtægter og aktieudbytte. Derudover omfatter formueindkomst også andre løbende formueafkast og en beregnet lejeværdi af ejerbolig.
Derudover findes der også personer, der modtager overførselsindkomst. Det betyder, at disse personer modtager en pengesum fra det offentlige uden nogen form for modydelse. Der findes en masse af sådanne indkomster. Det kan blandt andet være kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge, orlovsydelser, ... Køb adgang for at læse mere

SRO om lighed i samfundet

[1]
Bedømmelser
  • 15-06-2011
    Jeg havde forestillet mig at den var en smule anderledes, men fint nok hvis man har matematik øjne..