SRO i Matematik og Samfundsfag om ulighed

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik A, Samfundsfag A)
  • Ingen givet
  • 13
  • 4003
  • PDF

SRO i Matematik og Samfundsfag om ulighed

SRO om ulighed skrevet i fagene Matematik og Samfundsfag.

Indhold

Indledning
Redegørelse for opfattelser af økonomisk ulighed. Skal vi bestræbe os på økonomisk lighed – eller er ulighed godt?
Sammenhæng mellem kriminalitet og socialgrupper
Anskueliggørelse af økonomisk ulighed
Lorenz kurven og Gini-koefficienten for Danmark
Diskussion af ulighedsproblematikken på baggrund af mine beregninger
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Skal vi bestræbe os på økonomisk lighed eller lade begivenhederne gå sin gang? Det er et spørgsmål, der for det blotte øre lyder simpelt, men som sætter de politiske sind i kog. De klassiske ideologier, og partierne i folketinget, er dybt uenige, hvad dette spørgsmål angår. Men hvordan står det egentlig til i Danmark? Har vi et meget lige samfund, og i hvilken retning udvikler vi os – samt har den retning hvori vi udvikler os noget at gøre med regeringens politiske orientering? Dette er blot nogle af de ting, der på de følgende sider vil blive forsøgt besvaret. Jeg vil starte med at redegøre for hvad de 3 klassiske ideologier mener, og hvad 3 partier fra folketinget mener.

Redegørelse for opfattelser af økonomisk ulighed
Når man taler om ideologier, taler man ofte om de 3 klassiske ideologier. Konservatisme, liberalisme og socialisme. Jeg begynder med socialismen. Socialismen går ind for, at staten styrer samfundet økonomisk, dette indebærer blandt andet at staten omfordeler pengene, så alle får lige meget. Socialismen er imod privat ejendomsret. Socialismen bifalder, at den økonomiske ulighed er så lille som mulig, og at staten skal være med til at sørge for det. Man skal arbejde efter evne og blive betalt efter behov. I den ideelle socialistiske stat, har alle lige mange penge. Den klassiske ideologi liberalisme er den diametrale modsætning til socialisme. Liberalismen bunder i et individuelt menneske- og samfundssyn. Her står den altså i klar kontrast til socialismen, som snarere ønsker kollektivisme. Liberalismen går ind for, at staten skal blande sig mindst muligt i alle ... Køb adgang for at læse mere

SRO i Matematik og Samfundsfag om ulighed

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.