SRO - Velfærdsstat - studieretningsopgave 2.g

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik A, Samfundsfag A)
 • 10
 • 16
 • 3851
 • Word2007

SRO - Velfærdsstat - studieretningsopgave 2.g

Dette er en studieretningsopgave om velfærdsstaten og de udfordringer den vil komme til at stå overfor i de kommende år.

Dette er en opgave der omhandler velfærdsstaten generelt og fra en historisk vinkel, samtidig omhandler den de udfordringer den danske velfærdsstat vil møde inden for de næste par år.

Fagene er Samfundsfag A og Matematik A.

Du kan læse mere om velfærdsstatens udfordringer i vores kompendium om velfærdsstaten.

Indhold

1.1 Hvad er velfærdsstaten og hvordan er den opstået? 3
1.2 De 3 velfærdsmodeller 6
2.1 Problemets omfang 8
2.1.1 Ældrebyrden 8
2.1.2 Individualismen 9
2.1.3 Globaliseringen 9
2.1.4 Delkonklusion 10
2.2 Idéer til løsninger på problemet 11
2.2.1 Delkonklusion 12
3.1 Gini-koefficienten 13
4. Inddragelse af artikler 13
5. Konklusion 15
6. Litteraturliste 16
7. Bilag

Uddrag

Indledning

Først og fremmest, vil jeg forklare hvad en velfærdsstat er, og hvordan den er opstået. Dernæst vil jeg komme ind omkring nogle af de problemer vores velfærdsstat i Danmark vil komme til at stå overfor i den nærmere fremtid.
Samtidig vil jeg også belyse årsager og mulige løsninger på disse problemer
Udover det, vil der være en matematisk fremstilling af noget statistik, og til allersidst en konklusion.

1. Velfærdsstaten

1.1 Hvad er velfærdsstaten og hvordan er den opstået?
Velfærdsstaten er en ordning, der er udviklet til at sikre befolkningens liv, sundhed og velfærd. Velfærdsstaten er et sikkerhedsnet, den går ind og støtter hvis et individ f.eks. er på vej ud på et sidespor i samfundet. Den går sådan set ind og støtter hver enkelt individ i samfundet.
Før 1870-80 blev det ikke anset for statens opgave at hjælpe dem, der var kommet i nød. De blev dog hjulpet, på landet hjalp de rige godsejere, hvis der var nogen der var i nød. I byen var mange af arbejderne meldt ind i en forening, hvor de havde en gensidig forpligtelse overfor kollegaer, hvis de kom i nød. Det offentlige tog sig dog af de fattigste, men dengang blev fattigdom anset for noget selvforskyldt og den fattige mistede nogle rettigheder som borger, den fattige kunne ikke gifte sig, mistede sin stemmeret og var ikke en del af samfundet mere og det var den fattiges egen skyld... Køb adgang for at læse mere

SRO - Velfærdsstat - studieretningsopgave 2.g

[10]
Bedømmelser
 • 15-12-2009
  Opgaven er udemærket, men jeg har helt sikkert set bedre opgaver. Synes du kommer meget let henover historie delen (velfærdsstatens opståen) du fortæller hovedsagligt kun om 1800 tallet og den økonomiske situation med BNP og økonomisk vækst. Du nævner ikke realiteterne af den fra dens egentlige tydelige start (efter 1945).
 • 23-11-2011
  god til inspiration !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 22-06-2014
  rigtig god og velformuleret tekst!
 • 17-05-2010
  lkmlw wlkmlkw lkmwlkmwe lkwmlkmwe