SRO om bakterievækst i Biologi A og Matematik A

 • STX 2.g
 • SRO (Biologi A, Matematik A)
 • 12
 • 15
 • 4219
 • PDF

SRO om bakterievækst i Biologi A og Matematik A

Opgaven starter med en redegørelse for, hvad mikroorganismer er, hvilke livsbetingelser der er væsentlige for deres overlevelse samt en forklaring af, hvad der er den væsentligste forskel på en eukaryot og prokaryot mikroorganisme. Herefter beskrives begreberne vækst og formering, hvor mikroorganismernes fire forskellige vækstfaser i deres samlede vækstforløb inddrages. Du kan også bruge opgaven som inspiration, hvis du skriver om gærcellers vækst eller andre typer mikrobiel vækst.

Studienets kommentar

Fagkombinationen er ikke direkte oplyst af eleven

Indhold

1. Mikroorganismer
- Mikroorganismer og deres livsbetingelser
- Prokaryote og eukaryote organismer
- Vækst og formering
- Metoder til bestemmelse af vækst
2. Analyse af data fra vækstforsøg
- Væksthastigheden N og beregning af logistisk vækst
- Modellens parametre
3. Mikroorganismer og industri
- Den matematiske model som beskrivelse af vækst
- Mikroorganismer til industriel udnyttelse
- Betydningen af mikroorganismer i industrien
4. Mikroorganismer på verdensplan
Litteraturliste
Bilag: Websider
Bilag nr. 1
Bilag nr. 2

Uddrag

Indledning

Jeg vil i denne opgave starte med at gøre rede for, hvad mikroorganismer er for en størrelse, hvilke livsbetingelser der er væsentlige for deres overlevelse samt forklare, hvad der er den væsentligste forskel på en eukaryot og prokaryot mikroorganisme. Herefter vil jeg komme ind på begreberne vækst og formering, hvor jeg vil inddrage mikroorganismernes fire forskellige vækstfaser i deres samlede vækstforløb. Som følge deraf vil jeg bringe forskellige metoder på banen, hvilke der findes til bestemmelse af mikroorganismers vækst. Her vil jeg dog ikke komme ind på alle tænkelige metoder, men blot give et par eksempler hvortil jeg kort vil beskrive fremgangmåden uden at gå nærmere i dybden med de omtalte metoder.
For at komme nærmere ind på væksten hos mikroorganismerne, vil jeg vha. forskellige data fra et forsøg med bakterievækst beskrive, hvorledes man matematisk kan behandle disse data og opstille grafer samt modeller til beskrivelse af bakteriernes vækst. Jeg beskrive, hvordan man kan regne sig frem til væksthastigheden samt den relative væksthastighed og bevise, hvorledes der er tale om logistisk vækst, når vi snakker om den fremkomne funktion for bakterievæksten i forsøget. I denne matematiske del af opgaven vil jeg til sidst inddrage, hvorledes man kan komme frem til en models parametre vha. grafillustrationer og regression.
Som en afrunding af min opgave vil jeg diskutere fordelene samt ulemperne ved at benytte en matematisk model til at beskrive vækstforløbet hos de omtale mikroorganismer. Jeg vil her forklare, på hvilket tidspunkt igennem vækstfasen en sådan model er mest brugbar indenfor bl.a. industri. Derefter vil jeg komme med nogle eksempler på, hvordan mikroorganismer bliver udnyttet i industrien, mens jeg til sidst vil bedømme betydningen af mikroorganismers anvendelse i den industrielle verden... Køb adgang for at læse mere

SRO om bakterievækst i Biologi A og Matematik A

[25]
Bedømmelser
 • 31-01-2009
  God og grundig opgave til et 12-tal, MEN dog har din lærer ikke ramt hårdt ned på din litteraturliste kan jeg se, ud fra karakteren. Der mangler konkrete links til dine kilder. De links du har opgivet er ikke brugbare for opgavelæseren. Endvidere mangler du en MASSE fodnoter, som viser, hvor du har dine informationer fra. Ellers er det en god opgave..
 • 12-05-2013
  Givet af 2.g'er på STX
  Den her opgave er virkelig god - ikke kun som SRO opgave til dem, der skriver SRO, men også som generelle noter i biologi. Bestemt pointene værd.
 • 18-12-2014
  Givet af HF-elev på 2. år
  Sindssyg god opgave, er ved at læse til biologi eksamen på b niveau, så den er virkelig til stor hjælp!
 • 25-08-2014
  super god. hjalp meget.