SRO om blodtyper og chi-i-anden-test i Biologi og Matematik

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik A, Biologi A)
  • 12
  • 12
  • 2744
  • PDF

SRO om blodtyper og chi-i-anden-test i Biologi og Matematik

Denne SRO handler om blodtypesystemer, og er skrevet i Matematik og Biologi.

Følgende punkter indgår i besvarelsen:

1. Gør rede for den fysiologiske, molekylære og genetiske baggrund for både AB0-systemet og rhesussystemet.
2. Forklar kort princippet i blodtypeanalyse og præsenter klassens re-sultater.
3. Gør rede for, hvordan man udfører en χ²-test, idet du kort omtaler begreberne population, stikprøve, nulhypotese, signifikansniveau, p-værdi og kritisk værdi.
4. Foretag en testning af resultaterne fra klassens og andre elevers blodtypeforsøg i forhold til landsgennemsnittet for Danmark.
5. Diskuter overensstemmelsen mellem landsgennemsnittet og klas-sens resultater samt de samlede resultater fra alle forsøg, idet du inddrager fejlkilder ved blodtypebestemmelse og en vurdering af stikprøvernes repræsentativitet.

Lærers kommentar

Enkelte uklarheder/misforståelse i biologidelen, flot matematikdel.

Elevens kommentar

Omkring antistoffer er der en lille fejl.

Indhold

Indledning
AB0- og rhesussytemet
Blodtypeanalyse
χ²-tests på fordeling
χ²-tests på blodtypefordeling
Vurdering af repræsentativitet
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Blodtyper inddeles efter typen af antigener på de røde blodlegemers overflade, og da et antigen er genetisk bestemt således, at man får et allel fra hver forælder, er ens blodtype ligeledes genetisk afgjort. Antigenet i AB0-systemet består af et overfladeprotein, også kaldet et glykoprotein. Ens blodtype afgøres af kulhydratdelen på dette glykoprotein, som er integreret i cellemembranen på de røde blodlegemer. Personer af blodtype 0 har kun tre kulhydratmolekyler bundet til overfladeprote-inet, og derfor ingen antigener. Dette skyldtes, at personer med denne blodtype mangler et enzym til at tilføje det fjerede kulhydrat, og disse personer kaldes universaldonorer, da de kan donere blod til alle blodtyper i AB0-systemet. De øvrige blodtyper har tilføjet fire kulhydrater på overfladeprotei-net. Personer af blodtype A har et enzym, som tilføjer acetyl-glukose som det fjerde kulhydrat, og har derfor antigenet A. Personer af blodtype B har et andet enzym, som så tilføjer kulhydratet ga-laktose, og har derfor antigenet B. Personer af blodtype AB har både antigen A og antigen B, og derfor altså både kulhydratet galaktose på nogle overfladeproteiner, og acetyl-glukose på andre.
Denne egenskab skyldtes, at personer af blodtype AB, altså personer med fænotypen AB, har ge-notypen... Køb adgang for at læse mere

SRO om blodtyper og chi-i-anden-test i Biologi og Matematik

[1]
Bedømmelser
  • 22-05-2016
    kæmpe hjælp tak tak tak