SRO om seglcelleanæmi og malaria i Biologi A og Matematik B

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik B, Biologi A)
  • 10
  • 14
  • 1338
  • PDF

SRO om seglcelleanæmi og malaria i Biologi A og Matematik B

Opgaveformulering
- Gør rede for genetikken bag sygdommen seglcelleanæmi, kom også ind på sygdommens molekylære grundlag, samt hvordan det kan være en fordel i forhold til malaria at være bærer af sygdommen.
- Du skal undersøge om populationen i vedlagte datasæt er i Hardy-Weinberg ligevægt. Forklar resultaterne ud fra forskelle og ligheder i arvematerialet. Kom herunder ind på Genetisk drift, migration, mutation og selektion.
- Med udgangspunkt i vedlagt artikel samt på baggrund af de biologiske og matematiske redegørelser diskuteres hvorledes mutationer kan være en fordel trods for de også kan være dødelige.

Dette er en studieretningsopgave der ligger fokus på seglcelleanæmi.

Indhold

Indledning 1
Genetikken bag sygdommen seglcelleanæmi 2-4
Det molekylære grundlag, hæmoglobin og mutation 2-4
Er der en fordel ved at have seglcelletrækket? 4
Hardy-Weinberg ligevægt og Chikvadrat test 5-7
Undersøgelse af Hardy-Weinberg ligevægt 5-6
x2-test for Hardy-Weinberg ligevægt 6-7
Diskussion 7-9
Litteraturliste 10
Primær litteratur 10
Sekundær litteratur 10
Fotoliste 10
Bilag 3 - ”Percentage points, chi-square distribution” 11

Uddrag

Indledning
I denne studieretningsopgave er der fokus på seglcelleanæmi, hvilket er en monogen sygdom der sidder på kromosom nr. 11. I denne opgave vil jeg redegøre for, hvordan genetikken er bag seglcelleanæmi, og derfor også komme ind kroppens hæmoglobin, de røde blodlegemer og Gregor Mendels nedarvningsmønster.
Ved hjælp af en x2-test vil jeg undersøge, om der er Hardy-Weinberg ligevægt i populationen der er blevet udleveret i datasættet Bilag 1. Ud fra dette vil jeg benytte begreber som migration, mutation og selektion, og forklare sammenhængen mellem disse og sygdommen.

Genetikken bag sygdommen seglcelleanæmi
Det molekylære grundlag, hæmoglobin og mutation
Seglcelleanæmi er en autosomal og monogen sygdom, da den sidder på kromosom nr. 11. Grunden til at sygdommen er en monogen sygdom skyldes, at der er sket en punktmutation i β-globinkæden, der sørger for at lave hæmoglobin.
Hæmoglobin er et livsnødvendigt jernholdigt transportprotein, der findes inde i kroppens røde blodlegemer, hvilket også giver blodet dets røde farve. Hæmoglobin er opbygget af 4 proteinkæder, også kaldet globinkæder, hvor disse er delt op i to α-subunits og to ß-subunits1*. I en α-subunits... Køb adgang for at læse mere

SRO om seglcelleanæmi og malaria i Biologi A og Matematik B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO om seglcelleanæmi og malaria i Biologi A og Matematik B.