SRO om laktoseintolerans i Biologi B og Kemi A

  • STX 2.g
  • SRO (Biologi B, Kemi A)
  • 10
  • 14
  • 2910
  • Word2007

SRO om laktoseintolerans i Biologi B og Kemi A

SRO om laktoseintolerans.

Indhold

Engelsk resumé s. 3
Kemisk beskrivelse af lactose:
Monosaccharider s. 4
Disaccharider s. 5
Fehlings test s. 6
Omdannelsen af kulhydraterne (disaccharider) til monosaccharider s. 7
Laktase s. 7
Laktoseintolerans s. 7
Osmose s. 8
Forsøg:
Formål s. 9
Materialer s. 9
Fremgangsmåde s. 9
Udregninger s. 10
Resultater s. 11
Fejlkilder s. 12
Forklaring med metode og diskusion s. 12
Laktases resultat s. 13
Konklusion s. 13
Konklusion S. 14
Litteraturliste S. 15

Uddrag

Kemisk beskrivelse af laktose:
Kulhydrat betyder rigtigt ”kul med vand” og er organiske forbindelser af carbon, hydrogen og oxygen. Normalt er der dobbelt så mange hydrogenatomer som oxygenatomer (ligesom i H2O) og omtrent lige så mange carbonatomer som oxygenatomer, hvilket giver sumformlen CnH2nOn. Kulhydrater er polyhydroxyforbindelser, hvilket vil sige, at de indeholder to eller flere alkoholgrupper (OH-grupper). De simple kulhydrater indeholder også carbonylgrupper (oxogrupper), =C=O, i form af aldehyder og/eller ketoner. Kulhydrater, som indeholder en aldehydgruppe, kaldes aldoser og er polyhydroxyaldehyder. Kulhydrater, som indeholder en ketongruppe, kaldes ketoser og er polyhydroxyketoner.
Monosaccharider:
De simpleste kulhydrater er monosaccharider, og de består af et enkelt ringformet molekyle og benævnes efter antallet af carbonatomer i molekylet, som typisk ligger mellem 3 og 7. Et molekyle med 5 carbonatomer kaldes således for en pentose og et molekyle med 6 carbonatomer for en hexose. Alle hexoser har den samme generelle sumformel: C6H12O6 ... Køb adgang for at læse mere

SRO om laktoseintolerans i Biologi B og Kemi A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.