SRO om køn og løndannelse

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik B, Samfundsfag A)
  • 10
  • 15
  • 3889
  • Word2007

SRO om køn og løndannelse

En SRO i Matematik B og Samfundsfag A om køn og løndannelse.

Indhold

Abstract 1
Begrebet køn 3
Identitetsdannelsen i det senmoderne samfund 3
Kønsroller 3
Opløsning af traditionerne 4
Køn og lønudvikling 4
Resultater 5
Forklaringer og løsningsforslag 6
Det kønsopdelte arbejdsmarked 6
Manglende ligeløn 7
Kønsrollerne påvirker vores valg 7
Fremtidens kvinder 9
Væk med uligheden 9
Konklusion 10
Litteraturliste 11
Bilag 14

Uddrag

Begrebet køn
Begrebet køn har flere betydninger, da det danske sprog kun har ét ord for det. Derfor skelner vi mellem tre forskellige sider. Vi har et biologisk køn, hvilket er medfødt, og som rent fysisk angiver om vi er mand eller kvinde. På det anatomiske område er der mange forskelle mellem de to køn, bla. kønshormoner, kromosomer og kønsorganer. På baggrund af opmuntring fra vores omgivelser, udvikler vi hurtigt vores sociale køn. Undersøgelser har vist at drenge og piger behandles forskelligt, drenge opfordres til at være aktive, mens piger behandles mere forsigtigt og hermed opfordres til at være mere rolige. Dette bevirker, at drenge bliver drengede og piger, pigede. Vores omverden lærer os altså hvilken adfærd vi bør have i forhold til vores køn. Tilmed har vi også et psykologisk køn, som vi opbygger på baggrund af vores biologiske og sociale køn. Dette omfatter den psykologiske adfærd og de psykiske reaktioner vi tilegner os. Forholdet mellem disse tre sider af kønnet er forskelligt fra individ til individ og det sociale køn kan altså ikke forbindes direkte til det biologiske køn. Kvinder kan f.eks. godt opføre sig mandligt og have mange mandlige egenskaber, på trods af deres biologiske køn.
Identitetsdannelsen i det senmoderne samfund
Kønsroller
Moderen spiller en stor rolle i kønspåvirkningen af barnet, og dette beskriver objekt-relationsteorien: Identitetsdannelsen hos piger fremvirkes af, at de kan identificere sig selv med moderen, mens et identifikationsbrud finder sted hos drenge. De orienteres altså om forskelligheden fra hunkønnet. Allerede ved fødslen starter opdragelsen til ens kønsrolle. Man påtager sig en kønsbunden rolle, som ens omgivelser opmuntrer en til. Når man snakker om kønsroller, refereres til de normer og forventninger der knytter sig til den sociale adfærd som mænd og kvinder hver især bør have. ”Kønsrollebegrebet sætter fingeren på det faktum, at der eksisterer et socialt pres på ... Køb adgang for at læse mere

SRO om køn og løndannelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.